19006172

Lập di chúc định đoạt quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Lập di chúc định đoạt quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Lập di chúc định đoạt quyền sử dụng đất của hộ gia đình. Bà An có miếng đất với 1000 m2 đất, có làm trích lục bản đồ ra làm nhiều thửa nhỏ để bán, nhưng GCN QSD đất để tên là hộ bà An cấp năm 2000, nhưng bà An có chồng chết và thất lạc trong chiến tranh, bà An có 3 người con nhưng hiện giờ chúng là đi làm ăn xa: Tôi muốn hỏi: Trường hợp của bà An có làm thừa kế để làm thủ tục huyển nhượng các miếng đất cho người mua đất không? Mình tôi có quyền ký chuyển nhượng trong ghi trong GCN QS D đất để tên là hộ bà không? Hiện nay trong sổ hộ khẩu chỉ có mình bà An là chủ hộ, các con của bà đều đã tách thửa.Lập di chúc định đoạt quyền sử dụng đất Tư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Lập di chúc định đoạt quyền sử dụng đất của hộ gia đình; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 29 Điều 3 Luật đất đai năm 2013 quy định như sau:

“Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất”.

Theo đó, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình nghĩa là cấp cho tất cả những thành viên trong hộ gia đình đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất. Do đó, tất cả những người trong gia đình đều có quyền quyết định khi định đoạt quyền sử dụng đất.

Đối với trường hợp của bạn: Việc bà An định đoạt quyền sử dụng đất phải được sự đồng ý của tất cả các con của bà ngay cả khi những người con đó đã tách khẩu và chuyển đi nơi khác. Trường hợp bà An một mình thực hiện các giao dịch mà không có sự đồng ý của những người trong hộ gia đình sẽ bị coi là vô hiệu một phần hoặc toàn phần phụ thuộc vào số lượng tài sản được bà An chuyển nhượng.

Về việc lập di chúc định đoạt quyền sử dụng đất

Căn cứ theo quy định tại Điều 29 Bộ luật dân sự năm 2015 về định đoạt đối với tài sản thuộc khối tài sản chung:

“Điều 209. Sở hữu chung theo phần

1. Sở hữu chung theo phần là sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác định đối với tài sản chung.

2. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thuộc sở hữu chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Lập di chúc định đoạt quyền sử dụng đất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, bà An có quyền định đoạt đối với phần tài sản của mình thuộc khối tài sản chung; tức là bà An có quyền lập di chúc nhưng chỉ được định đoạt phần tài sản thuộc quyền sử dụng của bà An, bà An không có quyền định đoạt hoặc để lại di chúc đối với toàn bộ thửa đất.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Lập di chúc định đoạt quyền sử dụng đất của hộ gia đình.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Nhiều người đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn

luatannam