19006172

Mức bồi thường đối với nhà ở mới được xây dựng vào năm 2023

Mức bồi thường đối với nhà ở mới được xây dựng vào năm 2023

Gia đình tôi bị thu hồi đất ở và trên đất có nhà ở mới được xây dựng. Nhà ở này gia đình tôi mới xây dựng và khánh thành nhà ở cuối năm 2022. Vậy nếu nay bị thu hồi đất thì gia đình tôi có được mức bồi thường đối với căn nhà này có được như với một căn nhà mới hoàn toàn không?Tư vấn pháp luật đất đai:nhà ở mới

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Mức bồi thường đối với nhà ở mới được xây dựng vào năm 2017; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo như thông tin mà bạn cung cấp, nhà ở của bạn mới được xây dựng và khánh thành vào năm 2022 đến nay thì gia đình bạn bị thu hồi cả thửa đất và căn nhà trên. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 89 Luật đất đai số 45/2013/QH13   Theo đó:

“Điều 89. Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng trên đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Đối với nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi Nhà nước thu hồi đất phải tháo dỡ toàn bộ hoặc một phần mà phần còn lại không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì chủ sở hữu nhà ở, công trình đó được bồi thường bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Trường hợp phần còn lại của nhà ở, công trình vẫn bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì bồi thường theo thiệt hại thực tế.”

Như vậy trong trường hợp của bạn, khi bị thu hồi nhà ở gắn liền với đất mà phải tháo dỡ toàn bộ ngôi nhà thì mức bồi thường được xác định bằng giá trị xây dựng mới của nhà ở, công trình kỹ thuật tương đương. Mức bồi thường được xác định theo diện tích nhà ở và giá trị xây dựng mới nhà ở có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương do Bộ xây dựng quy định.

nhà ở mới

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Mức bồi thường đối với nhà ở mới được xây dựng vào năm 2022. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về: Mức bồi thường đối với nhà ở mới được xây dựng vào năm 2023; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn cụ thể.

luatannam