19006172

Mức đền bù khi thu hồi đất nông nghiệp để làm dự án xây dựng

Mức đền bù khi thu hồi đất nông nghiệp

Xin cho tôi hỏi về mức đền bù khi thu hồi đất nông nghiệp. Nhà tôi có hai sào đất trồng lúa nằm ở ngoại thành thành phố Bắc Ninh. Gia đình tôi đã được cấp sổ đỏ, là đất nông nghiệp trong hạn mức. Sắp tới chỗ tôi có dự án xây dựng khu đô thị. Nhà tôi thuộc diện sẽ phải thu hồi để làm dự án nhưng chưa cho quyết định thu hồi. Vậy nhà tôi sẽ được đền bù khi thu hồi đất nông nghiệp như thế nào? Mức đền bù khi thu hồi đất là bao nhiêu? Mong anh chị tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn!Đền bù khi thu hồi đấtTư vấn pháp luật đất đai

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề mức đền bù khi thu hồi đất nông nghiệp, tổng đài xin tư vấn như sau:

Thứ nhất về bồi thường khi tiến hành thu hồi đất

1. Bồi thường về đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 77 Luật đất đai năm 2013 quy định như sau:

“Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định sau đây:

a) Diện tích đất nông nghiệp được bồi thường bao gồm diện tích trong hạn mức theo quy định tại Điều 129, Điều 130 của Luật này và diện tích đất do được nhận thừa kế;”

Như vậy, đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp mà bị thu hồi để làm dự án thì hộ gia đình, cá nhân sẽ được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại đối với diện tích đất trong hạn mức đất nông nghiệp. Đối với diện tích vượt hạn mức sẽ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất. Trong trường hợp của bạn: khi cơ quan nhà nước tiến hành thu hồi hai sào đất nông nghiệp nhà bạn thì gia đình bạn sẽ được bồi thường về đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại cho diện tích 2 sào đất trồng lúa.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Bồi thường khi bị nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Chứng minh chi phí đã đầu tư vào đất nông nghiệp

2. Hỗ trợ ổn định đời sống khi thu hồi đất nông nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 84 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 84. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không có đất nông nghiệp để bồi thường thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm.

Trường hợp người được hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm trong độ tuổi lao động có nhu cầu được đào tạo nghề thì được nhận vào các cơ sở đào tạo nghề; được tư vấn hỗ trợ tìm kiếm việc làm, vay vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh.”

Theo đó, khi thu hồi đất trồng lúa của gia đình bạn thì Nhà nước sẽ hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho gia đình bạn. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất

Hỗ trợ tìm kiếm việc làm khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Thứ hai, mức bồi thường cho gia đình bạn;

Căn cứ theo quy định tại Điều 74 Luật đất đai 2013: 

“Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.”

Và theo tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định 47/2014/NĐ-CP:

“Điều 20. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

a) Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương;

b) Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực tế của địa phương.”

Đền bù khi thu hồi đất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy

+) Mức bồi thường về đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại được tính theo diện tích đất thu hồi và giá đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

+) Mức hỗ trợ đào tạo; chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi thu hồi đất nông nghiệp không quá 05 lần giá đất nông nghiệp trong bảng giá đất địa phương đối với diện tích 2 sào đất trồng lúa của gia đình bạn, mức cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh quy định căn cứ theo thực tế của địa phương.

Kết luận

Tóm lại gia đình bạn sẽ được bồi thường về đất và chi phí đầu tư vào đất cho diện tích 2 sào đất trồng lúa bị thu hồi. Bên cạnh đó còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm sau khi thu hồi đất.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Mức đền bù khi thu hồi đất nông nghiệp.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Thời hạn sử dụng của đất được nhà nước bồi thường

Thời gian chi trả tiền bồi thường khi thu hồi đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn, giải đáp thắc mắc.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam