19006172

Năm 2023 có phải đăng ký biến động khi địa chỉ thửa đất đã thay đổi

Năm 2023 có phải đăng ký biến động khi địa chỉ thửa đất đã thay đổi

Gia đình tôi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên hiện nay địa chỉ thửa đất bị thay đổi do địa phương có chính sách nhập các xã lại với nhau. Cho tôi hỏi khi địa chỉ thửa đất bị thay đổi thì tôi có phải làm thủ tục đăng ký biến động lại không? Thủ tục đăng ký biến động quy định thế nào?địa chỉ thửa đất đã thay đổi

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn.. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, có phải đăng ký biến động khi địa chỉ thửa đất đã thay đổi

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 và điểm c khoản 4 Điều 95 Luật đất đai số 45/2013/QH13:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

3. Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi là đăng ký biến động) là việc thực hiện thủ tục để ghi nhận sự thay đổi về một hoặc một số thông tin đã đăng ký vào hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.”

Điều 95. Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây :

c) Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất”.

Như vậy,theo quy định này thì khi địa chỉ thửa đất của gia đình bạn bị thay đổi so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì theo điểm c khoản 4 Điều 95 Luật đất đai 2013 gia đình bạn phải làm thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Thứ hai, về thủ tục đăng ký biến động đất đai khi thay đổi địa chỉ thửa đất so với sổ đỏ đã cấp

1. Hồ sơ đăng ký biến động

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

2. Nơi nộp hồ sơ

Theo khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì nơi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ là Văn phòng đăng ký đất đai. Nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

3. Thời hạn giải quyết hồ sơ

Căn cứ Khoản 1 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động khi thay đổi địa chỉ thửa đất là không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày. Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề năm 2023 có phải đăng ký biến động khi địa chỉ thửa đất đã thay đổi, xin vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn đất đai 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

–>Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính

luatannam