19006172

Người có công với cách mạng có được giảm tiền sử dụng đất?

Người có công với cách mạng có được giảm tiền sử dụng đất

Xin cho hỏi về người có công với cách mạng có được giảm tiền sử dụng đất. Cha tôi ở Long An, là người có công với Cách mạng, thời gian vừa rồi ông có đi làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở và được thông báo là phải nộp tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, theo tôi được biết thì người có công với cách mạng thì sẽ được giảm tiền sử dụng đất, nhưng cha tôi không được giảm một phần tiền nào. Luật sư cho tôi hỏi trường hợp của cha tôi có được miễn tiền sử dụng đất hay không? Tôi cảm ơn!Giảm tiền sử dụngTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP và khoản 2 Điều 14 Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định về giảm tiền sử dụng đất như sau:

Điều 12: Giảm tiền sử dụng đất

2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công.

Điều 14. Giảm tiền sử dụng đất

2. Việc giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với Cách mạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền hay phân cấp)”.

Theo quy định trên, người có công cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công sẽ được giảm tiền sử dụng đất, việc giảm tiền sử dụng đất này chỉ được thực hiện khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cho phép giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền hay phân cấp).

Tại khoản 2 Mục IV Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND quyết định của UBND tỉnh Long An về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Long An có quy định như sau:

“c) Thân nhân của Liệt sĩ; người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”, người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”; thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị mất sức lao động từ 21% đến 40% được giảm 70% tiền sử dụng đất ở phải nộp;

d) Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng I hoặc Huân chương Chiến thắng hạng I được giảm 65% tiền sử dụng đất phải nộp.”

Giảm tiền sử dụng

 

 Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Theo đó, người có công cách mạng thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An bao gồm:

1. Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

2. Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”,

3. Người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”;

4. Người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù, đày;

5. thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị mất sức lao động từ 21% đến 40% được giảm 70% tiền sử dụng đất ở phải nộp;

6. Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng I hoặc Huân chương Chiến thắng hạng I được giảm 65% tiền sử dụng đất phải nộp

Trường hợp của bạn

Bạn cần đối chiếu với các trường hợp trên xem cha mình có được giảm tiền tiền sử dụng đất hay không. Nếu được thì làm hồ sơ theo quy định tại khoản 1 mục V Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND để xin xét giảm, hồ sơ bao gồm:

Bản đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất (theo mẫu đính kèm).

+ Bản sao các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm.

+ Bản sao các loại giấy tờ liên quan đến nhà ở, đất ở.

+ Bảo sao sổ hộ khẩu

Bản sao các loại giấy tờ nêu trên là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực; trường hợp bản sao không có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam