19006172

Người đã nghỉ hưu có được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa không

Người đã nghỉ hưu có được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa không

Cho tôi hỏi mẹ tôi là giáo viên về hưu đang hưởng lương hưu hàng tháng. Hiện nay mẹ tôi muốn nhận chuyển nhượng đất của một hộ gia đình trong cùng xã thì có được không? Trường hợp không được nhận chuyển nhượng mà vẫn chuyển nhượng thì sẽ bị xử phạt thế nào?đã nghỉ hưu có được nhận chuyển nhượng

Dịch vụ tư vấn trực tuyến về pháp luật đất đai 24/7: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn.. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, quy định về vấn đề người đã nghỉ hưu có được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa không

Căn cứ theo quy định tại Điều 191 Luật đất đai năm 2013 về trường hợp không được nhận chuyển nhượng:

“Điều 191. Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa..”

Như vậy, theo quy định này thì trường hợp hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.  

Và theo quy định Khoản 2 Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định như sau:

“Điều 3. Việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

2. Các căn cứ  để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp:

a) Đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông nghiệp mà chưa được Nhà nước công nhận;

b) Không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội;

c) Có nguồn thu nhập thường xuyên từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất đang sử dụng quy định tại Điểm a Khoản này, kể cả trường hợp không có thu nhập thường xuyên vì lý do thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh;

d) Trường hợp giao đất nông nghiệp cho cá nhân theo quy định tại Điều 54 của Luật đất đai, đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của cá nhân thì chỉ căn cứ quy định tại Điểm b Khoản này.”

Theo thông tin bạn cung cấp thì mẹ bạn là giáo viên đã về hưu và đang nhận lương hưu hàng tháng nên mẹ không được xác định là cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Do đó, mẹ bạn thuộc trường hợp không được nhận quyền sử dụng đất trồng lúa.

Thứ hai, mức xử phạt khi người đang hưởng lương hưu nhận chuyển nhượng đất trồng lúa của hộ gia đình

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 30 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 26. Nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện mà không đủ điều kiện quy định tại các Điều 191 và Điều 192 của Luật đất đai

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển quyền do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này; trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;

b) Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 Điều này mà bên chuyển quyền không còn sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, theo quy định này thì trường hợp mẹ bạn thuộc đối tượng không được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa nhưng mẹ bạn nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình thì mẹ bạn sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng; đồng thời bị buộc trả lại diện tích đã nhận chuyển nhượng.

Trong quá trình giải quyết nếu có gì vướng mắc về vấn đề: Người đã nghỉ hưu có được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa không, bạn vui lòng liên hệ tới Luật sư tư vấn về pháp luật đất đai 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

–>Quy định về khoản tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

luatannam