19006172

Nguyên tắc miễn tiền sử dụng đất

Nguyên tắc miễn tiền sử dụng đất

Xin cho tôi hỏi về nguyên tắc miễn tiền sử dụng đất. Năm 2009 gia đình tôi đã làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cho diện tích đất ở là 150 m2 và đã được miễn tiền sử dụng đất, vì bố tôi thuộc diện được miễn giảm (người có công). Năm 2017 gia đình tôi tiếp tục làm thủ tục xin cấp sổ đỏ cho diện tích đất khác. Vậy chúng tôi có được miễn giảm nữa không? Khi tôi làm thủ tục thì phòng đăng ký đất đai trả lời là không được miễn giảm nữa? Họ hướng dẫn có đúng không?miễn tiền sử dụng đấtTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 10 Nghị định 45/2014/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 2 Nghị định 135/2016/NĐ-CP quy định về các nguyên tắc thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất, bao gồm:

Một là, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

Hai là, trong hộ gia đình có nhiều thành viên thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất thì được cộng các mức giảm của từng thành viên thành mức giảm chung của cả hộ, nhưng mức giảm tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp trong hạn mức giao đất ở.

Ba là, trong trường hợp người thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì được miễn tiền sử dụng đất; trường hợp người thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất nhưng có nhiều mức giảm khác nhau quy định tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan thì được hưởng mức giảm cao nhất.

Bốn là, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được miễn, giảm và tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định này.

Năm là, không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất theo pháp luật về ưu đãi đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại.

Sáu là, người sử dụng đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất sau khi thực hiện các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định.

Bảy là, tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà được giảm tiền sử dụng đất thì có quyền và nghĩa vụ trong phạm vi phần giá trị quyền sử dụng đất đã nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tám là, trường hợp người sử dụng đất thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất có nguyện vọng nộp tiền sử dụng đất (không hưởng ưu đãi) thì thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai như đối với trường hợp không được miễn, giảm tiền sử dụng đất và có các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai như trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với loại đất có mục đích sử dụng tương ứng.

Chín là, không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp người trúng đấu giá thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi giao đất cho các đối tượng thuộc diện chính sách cải thiện nhà ở được thực hiện theo chính sách có liên quan và không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

miễn tiền sử dụng đất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Kết luận

Theo quy định của pháp luật, một trong những nguyên tắc khi thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở. Do đó, gia đình bạn đã được miễn tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ cho diện tích đất ở năm 2009 nên sẽ không được miễn tiền sử dụng đất cho những lần sau.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Nghĩa vụ tài chính khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trên đây là quy định của pháp luật về nguyên tắc miễn giảm tiền sử dụng đất. Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam