19006172

Nhà chung cư được sử dụng trong thời hạn là bao lâu theo quy định hiện hành?

Nhà chung cư được sử dụng trong thời hạn là bao lâu theo quy định hiện hành

Nhà chung cư được sử dụng trong thời hạn bao nhiêu năm? Hết thời hạn sử dụng thì có thể gia hạn sử dụng được không?Tư vấn pháp luật đất đai:Nhà chung cư được

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới câu hỏi của bạn về vấn đề: Nhà chung cư được sử dụng trong thời hạn là bao lâu; tổng đài xin tư vấn như sau:

Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 99 Luật nhà ở năm 2014 về thời hạn sử dụng nhà chung cư:

“Điều 99. Thời hạn sử dụng nhà chung cư

1.Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư theo quy định tại khoản 2 Điều này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện kiểm định chất lượng nhà ở.”

Như vậy thời hạn sử dụng chung cư sẽ phụ thuộc vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định của cơ quan quản lí nhà ở cấp tỉnh nơi xây dựng chung cư.

Về cấp công trình được quy định như sau:

Că cứ quy định tại Mục 1 Phụ lục VI và Phụ lục VII Thông tư số 26/2016/TT-BXD thì nhà chung cư được phân hạng là công trình xây dựng từ cấp II trở lên. Và theo quy định tại Bảng 1.3 Mục I Phụ lục 1 của Quy chuẩn quốc gia số QCVN 03:2012/BXD về thời gian sử dụng nhà chung cư:

“Bảng I.3. Phân cấp các loại công trình theo độ bền vững và bậc chịu lửa của nhà và công trình (QCVN 03:2012/BXD)

Tiêu chí phân cấpĐơn vịCấp công trình
Đặc biệtIIIIIIIV
1. Độ bền vữngBậc, niên hạn sử dụngBậc I: Niên hạn sử dụng trên 100 nămBậc II: Niên hạn sử dụng từ 50 năm đến 100 nămBậc III: Niên hạn sử dụng từ 20 năm đến dưới 50 nămBậc IV: Niên hạn sử dụng dưới 20 năm
2. Bậc chịu lửaBậcBậc IBậc IIBậc III, bậc IVBậc IV

Như vậy thời hạn sử dụng chung cư theo quy định của pháp luật hiện hành sẽ phụ thuộc vào cấp công trình và bậc chịu lửa của công trình xây dựng đó và tương ứng với từng khoảng thời gian như bảng trên đây.

Thứ ba về vấn đề gia hạn thời hạn sử dụng chung cư:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 99 Luật Nhà ở 65/2014/QH13:

“Điều 99. Thời hạn sử dụng nhà chung cư

2. Khi nhà chung cư hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng thì cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh phải tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư này để xử lý theo quy định sau đây:

a) Trường hợp nhà chung cư còn bảo đảm chất lượng và an toàn cho người sử dụng thì chủ sở hữu được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trong kết luận kiểm định, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 110 của Luật này.”

Như vậy khi nhà chung cư đã hết niên hạn sử dụng thì vẫn có thể được gia hạn thời hạn sử dụng nếu như nhà chung cư đó vẫn đảm bảo an toàn cho người sử dụng (theo kết luận kiểm định của UBND cấp tỉnh).

Thời gian ra hạn trong trường hợp này phụ thuộc vào thời hạn được ghi trong kết luận kiểm định nhà chung cư đó; trừ trường hợp tất cả các hộ gia đình trong nhà chung cư đó đồng ý đồng ý tháo dỡ để xây mới tòa chung cư đó tại hội nghị nhà chung cư.

Nhà chung cư được

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Tóm lại trong trường hợp này:

  • Thời hạn sử dụng nhà chung cư phụ thuộc vào cấp công trình xây dựng của tòa nhà chung cư đó.
  • Khi hết niên hạn sử dụng nêu trên thì vẫn được gia hạn thời hạn sử dụng nếu như trong kết luận giám định nhà chung cư thể hiện được việc tiếp tục sử dụng nhà đó không gây mất an toàn cho người sử dụng và thời hạn gia hạn phụ thuộc vào kết luận giám định.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Nhà chung cư được sử dụng trong thời hạn là bao lâu.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Hết thời gian sở hữu nhà ở thì xử lý như thế nào?

Bồi thường, bố trí tái định cư khi thu hồi nhà ở xuống cấp hư hỏng

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về vấn đề: Nhà chung cư được sử dụng trong thời hạn là bao lâu; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam