19006172

Nhà nước thu hồi đất hết thời hạn sử dụng có được bồi thường không

Nhà nước thu hồi đất hết thời hạn sử dụng có được bồi thường không

Gia đình tôi có một mảnh đất có diện tích 1.000 m2 trong đó có 250 m2 đất ở được sử dụng lâu dài; còn lại là đất làm cơ sở sản xuất đồ mỹ nghệ và có ghi thời hạn sử dụng đến tháng 1/2060. Vậy đến hết thời hạn đó tôi có xin sử dụng thêm được không? Nếu không xin thêm được thì xử  lý như thế nào? Có được bồi thường về đất hay tài sản khi nhà nước thu hồi đất hết thời hạn sử dụng không?thu hồi đất hết thời hạn sử dụng

Luật sư hỗ trợ tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn.. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất về thời hạn sử dụng đất sản xuất phi nông nghiệp

Khoản 3 Điều 126 Luật đất đai năm 2013 quy định như sau:

Điều 126. Đất sử dụng có thời hạ

3. Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này.”

Như vậy:

Thời hạn sử dụng đất làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 50 năm, nếu thời hạn sử dụng của mảnh đất trên hết thì người sử dụng đất có thể làm đơn xin gia hạn thời gian sử dụng đất và được cơ quan Nhà nước xem xét việc có được tiếp tục gia hạn hay không. Nếu được chấp nhận thì thời hạn gia hạn sử dụng đất không quá 50 năm.

Do đó, bạn có 750 m2 đất sử dụng với mục đích sử dụng để làm cơ sở sản xuất đồ mỹ nghệ và được sử dụng đất đến hết tháng 1/2060. Do đó, trước khi hết thời hạn sử dụng đất trên bạn có thể làm hồ sơ xin gia hạn thời gian sử dụng đất. Và nếu bạn được gia hạn thời hạn sử dụng đất thì thời hạn gia hạn tối đa là 50 năm.

Thứ hai về việc xử lý khi đất làm cơ sở sản xuất kinh doanh khi hết thời hạn sử dụng 50 năm

Nếu hết thời hạn 50 năm nêu trên mà bạn không được tiếp tục gia hạn thời gian sử dụng đất thì Khoản 1 Điều 65 Luật đất đai năm 2013 sẽ bị xử lý như sau:

“Điều 65. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

1.Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm:

d) Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn;”

Như vậy:

Trường hợp Nhà nước cho người sử dụng đất thuê đất nhưng hết thời hạn sử dụng mà không được gia hạn thì Nhà nước sẽ thu hồi đất. Do đó nếu bạn không được gia hạn thời gian sử dụng 750 m2 đất làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thì đất của gia đình bạn sẽ bị thu hồi đất.

Thứ ba, về vấn đề nhà nước thu hồi đất hết thời hạn sử dụng có được bồi thường không

Căn cứ điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật đất đai năm 2013 quy định:

“d) Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn;”

Bên cạnh đó, Điều 82 Luật đất đai năm 2013 quy định:

“Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;”

Và Khoản 1 Điều 92 Luật đất đai năm 2013 quy định:

“Điều 92. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất

1. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật này.”

Theo quy định trên, trường hợp đất được nhà nước giao cho thuê hết hạn nhưng không được gia hạn sẽ bị thu hồi theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 65 Luật đất đai năm 2013. Do đó, khi thu hồi đất sẽ không được bồi về đất và cũng không được bồi thường về tài sản trên đất.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề cho người nhà đất, xin vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn đất đai 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

–>Có được gia hạn khi hết thời hạn sử dụng đất kinh doanh?

luatannam