Những chi phí đầu tư còn lại vào đất được bồi thường

Những chi phí đầu tư còn lại vào đất

Kính gửi: Anh/chị Công ty Tư vấn An Nam. Tôi muốn hỏi về chi phí đầu tư còn lại vào đất. Hiện nay, trên địa bàn tôi có lập 01 Phương án Bồi thường, hỗ trợ cho tổ chức. Trình tự thủ tục lập Phương án theo Luật đất đai năm 2013 và Nghị định 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong qua trình lập tôi còn vướng mắc một số nội dung như sau:

Công ty được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ đưa một loại danh sách đề nghị bổ sung chi phí đầu tư vào đất còn lại vào phương án như: Chi phí phát quang, đào gốc cây; Chi phí đắp đường lu nền; chi phí mua dây và thuê kéo đường điện; chi phí rải đường đá cấp phối lu nền. Như vậy tôi có đưa vào Phương án Bồi thường, hỗ trợ cho Công ty chi phí đầu tư vào đất còn lại được hay không, các nội dung Bồi thường chi phí Đầu tư vào đất còn lại tại Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP chưa chi tiết (hồ sơ chứng từ chứng minh bao gồm những gì, tính pháp lý để áp dụng). Mục đích sử dụng đất của dự án là Vườn ươm cây giống. Kính gửi Anh/chị Công ty Tư vấn An Nam quan tâm hướng dẫn giải đáp để tôi lập phương án Bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật. Xin trân trọng cảm ơn Anh Chị.chi phí đầu tư còn lạiTư vấn pháp luật đất đai

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề những chi phí đầu tư còn lại vào đất được bồi thường, tổng đài xin tư vấn như sau:

Tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 có quy định như sau:

“Điều 3. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

2. Chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau:

a) Chi phí san lấp mặt bằng;

b) Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

c) Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

d) Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.”

Theo đó chi phí đầu tư còn lại vào đất là những chi phí mà người sử dụng đất đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại bao gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP.

Việc xác định chi phí đầu tư còn lại vào đất quy định tại Điều 3 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (sau đây gọi là Nghị định số 47/2014/NĐ-CP) được hướng dẫn theo Điều 3 Thông tư 37/2014/TT-BTNMT

1. Hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất chỉ làm căn cứ để chứng minh về việc người sử dụng đất đã đầu tư vào đất.

2. Hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất gồm các giấy tờ sau đây:

a) Văn bản, hợp đồng thuê, khoán san lấp mặt bằng, tôn tạo đất đối với đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, cải tạo đất, chống xói mòn, chống xâm thực, xây dựng, gia cố nền đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

b) Văn bản, thanh lý hợp đồng; hóa đơn, chứng từ thanh toán đối với từng khoản chi phí đã đầu tư vào đất quy định tại Điểm a Khoản này;

c) Văn bản, hợp đồng khác có liên quan đến việc đầu tư vào đất được xác lập tại thời điểm đầu tư.

3. Người có đất thu hồi không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều này nhưng thực tế đã có đầu tư vào đất thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương quyết định việc xác định chi phí đầu tư còn lại vào đất.

chi phí đầu tư còn lại

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, việc chứng minh chi phí đầu tư còn lại vào đất của người sử dụng đất thì phải cung cấp hồ sơ, giấy tờ hợp pháp hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa phương xác nhận là phù hợp với mục đích sử dụng đất khi không có chứng từ. Do trên thực tế các loại chi phí đầu tư còn lại vào đất rất đa dạng nên pháp luật không thể quy định chi tiết các giấy tờ hợp pháp để được bồi thường. Vì thế, công ty sẽ được bồi thường chi phí đầu tư còn lại vào đất khi đáp ứng điều kiện sau:

– Phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết.

– Có chứng từ chứng minh hoặc được cơ quan có thẩm quyền ở địa phương xác nhận là phù hợp với mục đích sử dụng đất khi không có chứng từ.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Trường hợp được bồi thường chi phí đầu tư vào đất

Bồi thường với đất nông nghiệp vượt hạn mức khi bị thu hồi

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.