19006172

Nợ tiền sử dụng đất thì khi trả sẽ tính giá đất vào thời điểm nào

Nợ tiền sử dụng đất

Năm 2012 sau khi bị thu hồi đất thì gia đình tôi thuộc diện được bồi thường nhà đất tái định cư. Nay chúng tôi đã ở được hơn 5 năm, nhưng không có kinh tế để đóng tiền sử dụng đất hàng năm. Vậy nợ tiền sử dụng đất thì khi trả sẽ tính giá đất vào thời điểm nào? Mong An Nam tư vấn sớm.giá đấtTư vấn pháp luật đất đai:

Về giá đất áp dụng để tính tiền sử dụng đất, Tổng đài tư vấn xin tư vấn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất có quy định:

“Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất.

Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.”

Theo quy định trên, người sử dụng đất được nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng xin ghi nợ tiền sử dụng đất thì phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

giá đất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Kết luận

Như vậy, trong trường hợp này, khi gia đình bạn thanh toán tiền sử dụng đất cho cơ quan nhà nước thì sẽ áp dụng tính tiền sử dụng đất theo giá đất tại thời điểm ghi nợ. Tuy nhiên, nếu quá thời hạn trả tiền sử dụng đất mà chưa trả hết nợ thì gia đình bạn phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Trả nợ tiền sử dụng đất trước thời hạn có được hỗ trợ?

Thủ tục thanh toán nợ tiền sử dụng đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam