19006172

Nội dung thông báo thu hồi đất đai bao gồm những gì?

Nội dung thông báo thu hồi đất đai

Chào công ty An Nam, tôi hỏi về nội dung thông báo thu hồi đất đai. Hiện nay đất nhà tôi thuộc diện thu hồi để mở rộng đường. Tôi nhận được thông báo thu hồi đất. Nhưng tôi thấy nội dung trong đó rất khó hiểu. Mong anh chị tư vấn giúp tôi về nội dung trong thông báo thu hồi đất đai gồm những gì? Tôi xin chân thành cảm ơn!Nội dung thông báo thu hồi đất đaiTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới vấn đề nội dung thông báo thu hồi đất đai, tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 và Khoản 2, Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

“Điều 17. Thông báo thu hồi đất, thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, kinh phí cưỡng chế thu hồi đất, giải quyết khiếu kiện phát sinh từ việc cưỡng chế thu hồi đất

Việc thông báo thu hồi đất, thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, kinh phí cưỡng chế thu hồi đất, giải quyết khiếu kiện phát sinh từ việc cưỡng chế thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai thực hiện theo quy định sau đây:

1. Cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, gồm các nội dung sau đây:

a) Lý do thu hồi đất;

b) Diện tích, vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp thu hồi đất theo tiến độ thực hiện dự án thì ghi rõ tiến độ thu hồi đất;

c) Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;

d) Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư;

đ) Giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

2. Thông báo thu hồi đất bao gồm các nội dung quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này.”

Như vậy

Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm:

+) Lý do thu hồi đất;

+) Diện tích, vị trí khu đất thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt;

+) Kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;

+) Dự kiến về kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư;

+) Giao nhiệm vụ lập, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Nội dung thông báo thu hồi đất đai

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Kết luận

Tóm lại nội dung thông báo thu hồi đất đai bao gồm các nội dung trên. Bạn có thể đối chiếu các thông tin trên với thông báo thu hồi đất đai của bạn để theo dõi thông tin.

Trên đây là giải đáp về vấn đề: nội dung thông báo thu hồi đất đai.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Điều kiện được bồi thường về đất khi gia đình bị thu hồi đất

Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm khi bị thu hồi đất

Nếu có vấn đề vướng mắc về nội dung thông báo thu hồi đất đai; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam