Nộp tiền sử dụng đất cho đất được xã giao vào năm 1996

Nộp tiền sử dụng đất cho đất được xã giao vào năm 1996

Gia đình tôi được Ủy ban xã giao đất từ năm 1996; hiện nay tôi có giấy tờ chứng minh việc đã nộp tiền sử dụng đất tại thời điểm được xã giao đất. Vậy nay gia đình tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì nghĩa vụ tài chính như thế nào? Gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo ở thành phố Đà Nẵng.Tư vấn pháp luật đất đaiĐược xã giao:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Nộp tiền sử dụng đất cho đất được xã giao vào năm 1996; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 8  Nghị định 45/2014/NĐ-CP về tiền sử dụng đất cho đất giao trái thẩm quyền:

“Điều 8. Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

1. Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

b) Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, thì thu tiền sử dụng đất như sau:

– Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất theo đúng mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì không thu tiền sử dụng đất;

– Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất thấp hơn mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì số tiền đã nộp được quy đổi ra tỷ lệ % diện tích đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã nộp tiền; phần diện tích đất còn lại thực hiện thu tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy trong trường hợp này:

  • Nếu như tại thời điểm đó gia đình bạn đã hoàn thành đúng toàn bộ nghĩa vụ tài chính với với phần đất được giao thì gia đình bạn sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất nữa.
  • Nếu như khoản tiền đã nộp trước kia không đủ cho 100% diện tích đất đã giao tại thời điểm đó thì bạn sẽ phải nộp tiền sử dụng đất cho phần diện tích chưa nộp tương ứng với giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận. Mức đóng theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định.

Theo quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thì hộ gia đình cận nghèo sẽ không thuộc trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Ngoài ra nếu như gia đình bạn là dân tộc thiểu số theo quyết định của thủ tướng chính phủ thì gia đình bạn sẽ được giảm 50% đối với khoản tiền sử dụng đất mà bạn phải nộp( Căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP).

Được xã giao

 Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Tóm lại trong trường hợp này:

Khi bạn đã thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với đất tại thời điểm được giao đất, đến nay được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì gia đình bạn chỉ phải nộp khoản tiền sử dụng đất với phần đất chưa hoàn thành đủ nghĩa vụ tài chính khi được giao đất. Nếu như gia đình bạn là gia đình dân tộc thiểu số theo quy định thì sẽ được giảm 50% khoản tiền phải nộp theo quy định hiện hành.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Nộp tiền sử dụng đất cho đất được xã giao vào năm 1996. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Thủ tục thanh toán nợ tiền sử dụng đất

Trả nợ tiền sử dụng đất trước thời hạn có được hỗ trợ?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về Nộp tiền sử dụng đất cho đất được xã giao vào năm 1996; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi