Nộp tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê

Nộp tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê

Nộp tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê? Công ty tôi có thuê đất để sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và đã nộp tiền thuê đất cho cả thời gian thuê với thời hạn thuê đất là 50 năm. Nay công ty tôi xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất kinh doanh thương mại trong khi thời hạn thuê đất vẫn còn 30 năm. Vậy tiền thuê đất mà công ty tôi cần nộp tính như thế nào?Trả tiền một lần cho cả thời gian thuêTư vấn pháp luật đất đai :

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới vấn đề: Nộp tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê; tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Khoản 4 và Khoản 5 Điều 4 Nghị định 46/2014/NĐ-CP về tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê:

Đơn giá thuê đất trả tiền một lần =  Giá đất của thời hạn thuê đất

Trong đó giá đất của thời hạn thuê được xác định như sau:

+ Giá đất cụ thể được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư được áp dụng trong trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với tỉnh còn lại.

+ Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng trong trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với tỉnh còn lại.

Bên cạnh đó, công ty bạn phải trả tiền thuê đất do việc chuyển mục đích sử dụng đất nên căn cứ theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 17 Nghị định 46/2014/NĐ-CP:

“Điều 17. Nộp tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

1. Khi chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các Điểm d, đ, g Khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai thì người sử dụng đất phải nộp tiền thuê đất theo quy định sau đây:

Trả tiền một lần cho cả thời gian thuê

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

b) Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất giữa các loại đất quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai có cùng hình thức sử dụng đất là thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì nộp tiền thuê đất bằng mức chênh lệch giữa tiền thuê đất của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất và tiền thuê đất của loại đất trước khi chuyển mục đích sử dụng đất tương ứng với thời gian sử dụng đất còn lại; trường hợp có cùng hình thức sử dụng đất là thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì khi chuyển mục đích sử dụng đất phải nộp tiền thuê đất của loại đất sau khi chuyển mục đích theo quy định tại Nghị định này.”

Như vậy, công ty bạn phải nộp tiền thuê đất bàng mức chênh lệch giữa tiền thuê đất theo giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ với giá đất thương mại dịch vụ.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Nộp tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở

Mọi vướng mắc về thời hạn sử dụng đất khi chuyển từ đất giao sang đất thuê; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Recent Posts

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.