19006172

Phí trích lục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội

Phí trích lục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội

Tôi muốn xin trích lục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục giải quyết ly hôn tại tòa. Vì hiện tại chồng tôi đã giữ hết giấy tờ rồi. Vậy tôi phải đến đâu để xin trích lục ạ? Và có mất phí trích lục không? Vợ chồng tôi ở Cầu Giấy – Hà Nội, mảnh đất tôi muốn trích lục là chỗ tôi đang ở. Xin cảm ơn.phí trích lụcTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Về: Phí trích lục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 15 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định:

“Điều 15. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai

1. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở Trung ương là Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai.

Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.”

Theo quy định trên, cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương là Văn phòng đăng ký đất đai. Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính. Do đó, bạn vui lòng đến Văn phòng đăng ký đất đai quận Đống Đa để làm hồ sơ xin trích lục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về phí trích lục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Tại Điều 9 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT thì khi trích lục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cá nhân – tổ chức có yêu cầu phải mất phí trích lục. Theo đó, căn cứ mục 9 Phần A Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND thành phố Hà Nội thì mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai được quy định như sau:

phí trích lục

  Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

b. Mức thu phí:

Nội dung thu (không bao gồm chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ tài liệu)

Đơn vị tính

Mức thu phí

– Tổ chức

Đồng/hồ sơ/lần

300.000

– Hộ gia đình, cá nhân

150.000

Như vậy, bạn phải nộp 150.000 đồng/hồ sơ/lần khi xin trích lục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, bạn còn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thủ tục xin trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về: Phí trích lục Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Hà Nội; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam