19006172

Quá thời hạn thanh toán tiền sử dụng đất thì có bị thu hồi đất không

Quá thời hạn thanh toán tiền sử dụng đất thì có bị thu hồi đất không

Gia đình tôi có làm hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất và ghi nợ trong 05 năm. Hiện nay, đã hết thời hạn 5 năm mà gia đình tôi vẫn chưa có đủ tiền để thanh toán. Cho tôi hỏi nếu quá thời hạn gia đình tôi chưa nộp tiền sử dụng đất thì khi gia đình tôi nộp thì sẽ tính theo giá đất tại thời điểm nào? Khi nợ tiền sử dụng đất mà quá hạn chưa thanh toán thì có bị thu hồi đất khôngQuá thời hạn thanh toán tiền sử dụng

Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn.. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về vấn đề nợ tiền sử dụng đất thì khi trả sẽ tính giá đất vào thời điểm nào

Tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất có quy định:

“Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất.

Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.”

Như vậy, theo quy định trên, người sử dụng đất được nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng xin ghi nợ tiền sử dụng đất thì phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Do đó, trường hợp bạn ghi nợ tiền sử dụng đất nhưng quá thời hạn 5 năm bạn chưa thanh toán thì khi bạn thanh toán khoản nợ thì tiền sử dụng đất bạn phải nộp còn lại tính theo giá đất tại thời điểm bạn bạn trả nợ.

Thứ hai, về vấn đề quá thời hạn thanh toán tiền sử dụng đất thì có bị thu hồi đất không

Căn cứ Khoản 1 Điều 64 Luật đất đai năm 2013 thì các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

Một là, sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

Hai là, người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

Ba là, đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

Bốn là, đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;

Năm là, đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

Sáu là, đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

Bảy là, người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

Tám là, đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;

Chín là, đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng;

Theo đó, việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai phải căn cứ vào văn bản, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai. Như vậy, trường hợp nợ tiền sử dụng đất quá hạn chưa trả không bị thu hồi đất đai theo Khoản 1 Điều 64 Luật đất đai năm 2013 nêu trên.

Mọi thắc mắc liên quan  xin vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn đất đai trực tuyến 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

–>Thời hạn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

luatannam