19006172

Quy định mới về điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên ruộng lúa

Quy định mới về điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên ruộng lúa

Quy định mới về điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên ruộng lúa như thế nào? Điều kiện này được áp dụng kể từ thời điểm nào?Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên ruộng lúaTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề điều kiện để: Quy định mới về điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên ruộng lúa; tổng đài xin tư vấn như sau:

Về điều kiện để được chuyển đổi cơ cấu cây trồng

Tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 62/2019/NĐ-CP sửa đổi bổi sung một số điều của Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Theo đó điều kiện để được chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa sang trồng cây hàng. Theo đó những điều kiện để được chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa bao gồm:

  1. Không làm mất đi các điều kiện phù hợp để trồng lúa trở lại; không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm hư hỏng các công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa.
  2. Phù hợp với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa của cấp xã( Sau đây gọi là kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đảm bảo công khai, minh bạch.
  3. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm phải theo vùng, từ trồng lúa sang trồng cây lâu năm phải theo vùng, để hình thành các vùng sản xuất tập trung và khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có; phù hợp với định hướng hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp của địa phương.
  4. Trường hợp trồng lúa đồng thời nuôi trồng thủy sản, cho phép sử dụng tối đa 20% đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng cho nuôi trồng thủ sản, độ sau của mặt bằng hạ thấp không quá 120cm, khi cần thiết phải phục hồi lại được mặt bằng để trồng lúa trở lại.

Như vậy nếu như người sử dụng đất muốn được chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa thì cần phải đáp ứng đồng thời tất những quy định nêu trên.

Về thời gian có hiệu lực:

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên ruộng lúa

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 62/2019/NĐ-CP thì quy định mới về điều kiện để được chuyển đổi cơ cấu cây trồng sẽ được áp dung kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Quy định mới về điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên ruộng lúa. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở

Nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất ở đâu?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về: Quy định mới về điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên ruộng lúa; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam