19006172

Quy định về căn cứ để xác định loại đất khi sử dụng ổn định

Quy định về căn cứ để xác định loại đất khi sử dụng ổn định

Cho tôi hỏi về căn cứ để xác định loại đất trong trường hợp như sau:  Gia đình tôi đã sử dụng đất ổn định từ năm 1980 đến nay không có giấy tờ về quyền sử dụng đất với tổng diện tích là 550 m2. Năm 1989, chúng tôi đã xây dựng nhà ở và công trình kiên cố trên toàn bộ diện tích đất. Nay, cơ quan có thẩm quyền về làm sổ đỏ thì địa chính địa phương yêu cầu chúng tôi phải dỡ bỏ vì xác định đất của chúng tôi là đất nông nghiệp. Vậy cho hỏi, khi cấp sổ đỏ thì mục đích sử dụng đất của chúng tôi là đất ở, đất vườn hay đất nông nghiệp?Tư vấn pháp luật đất đai:Căn cứ để xác định loại đất

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề Quy định về căn cứ để xác định loại đất khi sử dụng ổn định, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Về căn cứ xác định loại đất

Căn cứ Khoản 1 Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về việc xác định loại đất như sau:

“Điều 20. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất; việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi chung là quy hoạch) hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:

a) Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức công nhận đất ở quy định tại Khoản 4 Điều 103 của Luật Đất đai (sau đây gọi là hạn mức công nhận đất ở) thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.

Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó;”

Như vậy

Theo quy định trên, căn cứ để xác định loại đất dựa trên các giấy tờ tại Điều 100, Điều 101 Luật đất đai năm 2013. Trường hợp không có giấy tờ nêu trên thì xác định theo thực tế sử dụng đất nếu tại thời điểm cấp sổ đỏ không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Do đó, trong trường hợp này, nhà ở và công trình xây dựng của nhà bạn được tạo lập từ trước năm 1989 không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương thì được xác định là đất ở. Khi diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó.

Căn cứ để xác định loại đất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Kết luận:

Khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình bạn sẽ được xác định là đất ở đối với phần diện tích đã xây dựng nhà ở và các công trình kiên cố khác nếu diện tích này lớn hơn hạn mức công nhận đất ở tại địa phương. Trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình kiên cố khác nhỏ hơn hạn mức công nhận đất ở thì được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở tại địa phương. Do đó, việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu bạn phá bỏ công trình là sai theo quy định của pháp luật. Bạn có thể khiếu nại đến Ủy ban nhân dân cấp huyện; hoặc khởi kiện đến Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi có đất để được yêu cầu giải quyết.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Sử dụng đất ổn định có được cấp sổ đỏ?

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong quá trình giải quyết nếu có gì vướng mắc về vấn đề Quy định về căn cứ để xác định loại đất khi sử dụng ổn định, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.