19006172

Quy định về quyền thừa kế đất đai của con riêng khi có di chúc

Quy định về quyền thừa kế đất đai của con riêng khi có di chúc

Bố tôi có mảnh đất ở diện tích 250 m2. Mảnh đất này là tài sản riêng của bố tôi. Hiện nay bố tôi mất và có để lại di chúc có công chứng cho tôi toàn bộ mảnh đất này. Vậy cho tôi hỏi tôi là con riêng của bố thì có được hưởng quyền thừa kế đất đai không?Tư vấn pháp luật đất đai:Quyền thừa kế đất đai

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Quy định về quyền thừa kế đất đai của con riêng khi có di chúc; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 624 và Điều 630 Bộ luật dân sự 2015:

“Điều 624. Di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Điều 630. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy, di chúc là sự thể hiện ý chí về việc định đoạt tài sản của mình cho người khác sau khi mất. Nếu di chúc bằng văn bản đáp ứng các điều kiện người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép và nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật thì di chúc được coi hợp pháp.

Theo thông tin bạn cung cấp: bố bạn mất để lại di chúc cho bạn toàn bộ quyền sử dụng đất và di chúc đó đã được công chứng. Do đó, di chúc của bố bạn là hợp pháp nên bạn có quyền thừa kế theo đúng di chúc của bố bạn.

Tuy nhiên căn cứ theo Khoản 1 Điều 644 Bộ luật dân sự năm 2015:

“Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.”

Quyền thừa kế đất đai

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, trong trường hợp bố bạn mất nhưng bố bạn còn cha, mẹ,  vợ và các con dưới 18 tuổi hoặc đủ 18 tuổi nhưng không có khả năng lao động thì những người đó vẫn được hưởng thừa kế quyền sử dụng đất đó bằng ít nhất 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật. Trường hợp bố bạn không có một trong những người này thì bạn mới được hưởng toàn bộ di sản của bố bạn để lại.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Quy định về quyền thừa kế đất đai của con riêng khi có di chúc

Ngoài ra, bạn vui lòng tham khảo tại các bài viết:

Nghĩa vụ tài chính khi cấp sổ đỏ cho đất được thừa kế

Thủ tục sang tên sổ đỏ do thừa kế theo di chúc

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về thừa kế quyền sử dụng đất theo di chúc được chứng thực; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam