19006172

Quy định về tiền lãi khi nộp tiền sử dụng đất không đúng thời gian

Quy định về tiền lãi khi nộp tiền sử dụng đất không đúng thời gian

Tôi đã ghi nợ tiền sử dụng đất từ năm 2000 cho đến nay nhưng vẫn chưa nộp với số tiền ghi nợ là 50.000.000 đồng. Vậy đến nay tôi mới nộp tiền sử dụng thì bị tính tiền lãi như thế nào? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn!Tiền lãiTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Quy định về tiền lãi khi nộp tiền sử dụng đất không đúng thời gian, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 21, Điều 3, Luật đất đai 2013 thì:

“Tiền sử dụng đất là số tiền mà người sử dụng đất phải trả cho Nhà nước khi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất.”

Như vậy, tiền sử dụng đất là nghĩa vụ tài chính mà người sử dụng đất phải nộp cho Nhà nước khi được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 12, Thông tư số 76/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất thì:

2. Thanh toán nợ tiền sử dụng đất:

a, Khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế kê khai thanh toán nợ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này, cơ quan thuế căn cứ vào sổ theo dõi nợ để làm thủ tục thanh toán nợ cho hộ gia đình, cá nhân.

Trường hợp sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ trên Giấy chứng nhận, hộ gia đình, cá nhân mới thanh toán nợ hoặc trong thời hạn 5 năm mà chưa thanh toán hết nợ thì số tiền sử dụng đất còn nợ đối với từng loại diện tích trong hạn mức và ngoài hạn mức được quy đổi ra tỷ lệ (%) chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích này như sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp bằng (=) tiền sử dụng đất còn nợ chia (:) cho tổng số tiền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận nhận (x) với tiền sử dụng đất xác định lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.”

Tiền lãi

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, bạn ghi nợ tiền sử dụng đất từ năm 2000 với số tiền là 50.000.000 đồng. Đến nay bạn mới đi nộp tiền sử dụng đất đó thì sẽ được tính như sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp = 50.000.000 đồng : tổng số tiền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận (50.000.000 đồng) x tiền sử dụng đất xác định lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ (năm 2018).

Như vậy, khi người sử dụng đất xin ghi nợ tiền sử dụng đất ngay khi nhận được Thông báo của cơ quan thuế thì sẽ không bị tính bất kỳ một lãi suất nào.

Trên đây là bài viết tư vấn về vấn đề của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình dân tộc thiểu số

Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về vấn đề: Quy định về tiền lãi khi nộp tiền sử dụng đất không đúng thời gian, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam