19006172

Quy định về việc nộp hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất

Quy định về việc nộp hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất

Gia đình tôi là gia đình thân nhân liệt sỹ được miễn 80% tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành khi tiến hành công nhận hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Khi gia đình tôi chuyển mục đích sử dụng đất thì quên không nộp hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất. Vậy gia đình tôi có thể nộp hồ sơ sau được không?Tư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Quy định về việc nộp hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất; tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 6, Điều 10, Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 thì:

“1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất thì chỉ được miễn hoặc giảm một lần trong trường hợp: Được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở…

6. Người sử dụng đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất sau khi thực hiện các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định”.

Ngoài ra, Điểm b, Khoản 2, Điều 15, Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

Điều 15. Hồ sơ đề nghị và nơi tiếp nhận hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất

2. Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất như sau:…

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân: Việc nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đất đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường”.

Như vậy, theo các quy định nêu trên, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất chỉ được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất một lần khi nộp hồ sơ xin miễn, giảm tiền sử dụng đất cùng với hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 6, Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP và Điểm b, Khoản 2, Điều 15 Thông tư số 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Trường hợp của gia đình bạn đã chuyển mục đích sử dụng đất thành công và khi làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất gia đình bạn không nộp hồ sơ xin giảm tiền sử dụng đất cùng với hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất thì không được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất.

Trên đây là toàn bộ bài viết tư vấn về vấn đề của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Gửi hồ sơ xin miễn tiền sử dụng đất sau khi thông báo thu tiền

Nguyên tắc tiến hành giảm tiền sử dụng đất cho nhiều đối tượng

Mọi vướng mắc về: Quy định về việc nộp hồ sơ xin miễn giảm tiền sử dụng đất; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam