19006172

Sửa thông tin cá nhân in sai trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sửa thông tin cá nhân in sai trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tôi bị in sai thông tin về họ của tôi trên giấy. Vậy tôi có cần đính chính không hay là cơ quan nhà nước phải có trách nhiệm tự mình đính chính thông tin sai?In saiTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới vấn đề:  Sửa thông tin cá nhân in sai trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tổng đài xin tư vấn như sau:

“Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.”

Mặt khác, khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật đất đai năm 2013:

“1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.”

In sai

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sai sót về thông tin thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót.

Trong trường hợp này của bạn, bạn đã nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và khi nhận bạn phát hiện ra họ của bạn bị in sai trong giấy chứng nhận sử dụng đất. Do đó, bạn nên thủ tục đề nghị đính chính lên văn phòng đăng ký đất đai để đảm bảo quyền lợi của mình. 

Trên đây là toàn bộ bài viết tư vấn về vấn đề của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Ghi tên chủ hộ gia đình trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ai được chuyển nhượng quyền sử dụng đất hộ gia đình?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về: Sửa thông tin cá nhân in sai trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam