19006172

Suất tái định cư tối thiểu do UBND tỉnh Nghệ An quy định

Suất tái định cư tối thiểu do UBND tỉnh Nghệ An quy định

Gia đình tôi có mảnh đất ở tại Thành phố Vinh Nghệ An. Năm 2018 gia đình tôi bị thu hồi một diện tích đất ở để phục vụ cho việc làm đường quốc lộ. Tôi được nói là sẽ được bồi thường một suất tái định cư tối thiểu. Vậy cho tôi suất tái định cư tối thiểu ở đây do UBND tỉnh Nghệ An quy định là như thế nào ạ?Tư vấn pháp luật đất đai:UBND tỉnh Nghệ An

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Suất tái định cư tối thiểu do UBND tỉnh Nghệ An quy định; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 27, Nghị định 47/2014/NĐ-CP thì:

“Điều 27. Suất tái định cư tối thiểu

1. Suất tái định cư tối thiểu quy định tại Khoản 4 Điều 86 của Luật Đất đai được quy định bằng đất ở, nhà ở hoặc bằng nhà ở hoặc bằng tiền để phù hợp với việc lựa chọn của người được bố trí tái định cư.

2. Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, nhà ở thì diện tích đất ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương và diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng nhà ở thì diện tích nhà ở tái định cư không nhỏ hơn diện tích căn hộ tối thiểu theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền thì khoản tiền cho suất tái định cư tối thiểu tương đương với giá trị một suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở tại nơi bố trí tái định cư.

3. Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này và tình hình cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở nhà ở, bằng nhà ở và bằng tiền.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, nhà ở hoặc bằng nhà ở hoặc bằng tiền. Đồng thời, theo quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở nhà ở, bằng nhà ở và bằng tiền tại địa phương.

Theo thông tin bạn cung cấp, đất của bạn ở Nghệ An do đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An quy định như sau:

“10. Sửa đổi Điều 29 như sau:

“Điều 29. Về suất tái định cư tối thiểu

Được thực hiện theo quy định tại Điều 86 Luật Đất đai và Điều 27 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP trong đó:

1. Về diện tích: Tại địa bàn các Phường của thành phố Vinh là 50 m2; các địa bàn còn lại là 80 m2.

2. Giá đất là giá cụ thể để thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư do UBND cấp huyện quyết định theo ủy quyền của UBND tỉnh có hiệu lực thực hiện tại thời điểm giao đất.

3. Suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền:

Bằng diện tích suất tái định cư quy định tại Khoản 1 Điều này nhân (x) với giá đất khu tái định cư của dự án được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều này”.”

UBND tỉnh Nghệ An

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, theo quy định này thì trường hợp bạn bị thu hồi đất tại thành phố Vinh Nghệ An thì nếu gia đình bạn được bồi thường bằng một suất tái định cư tối thiểu thì diện tích đất tái định cư sẽ bằng 50 m2, trường hợp nhận tiền thì suất tái định cư được tính bằng diện tích (50m2) x giá đất khu tái định cư của dự án do UBND cấp huyện quyết định theo ủy quyền của UBND tỉnh có hiệu lực thực hiện tại thời điểm giao đất.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Giá tính tiền bồi thường khi thu hồi đất xác định như thế nào?

Đất thuê 50 năm có được bồi thường khi thu hồi đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về:Suất tái định cư tối thiểu do UBND tỉnh Nghệ An quy định; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn, giải đáp thắc mắc.

luatannam