19006172

Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Vho tôi hỏi về vấn đề thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trong những trường hợp nào? Tôi là hộ gia đình nhỏ lẻ, giờ muốn chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thì đến cơ quan nào?Thẩm quyền giao đấtTư vấn pháp luật đất đai :

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 59 Luật đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất như sau:

Thứ nhất, thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

– Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

– Giao đất đối với cơ sở tôn giáo;

– Giao đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật;

– Cho thuê đất đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật;

– Cho thuê đất đối với tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Thứ hai, thẩm quyền giao đất, cho thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện:

– Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định;

– Giao đất đối với cộng đồng dân cư.

Thứ ba, thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Thẩm quyền giao đất

 Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Lưu ý: 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không được ủy quyền.

Theo quy định trên, Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền ra quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Như vậy, bạn muốn chuyển mục đất sử dụng đất nông nghiệp thì phải đến UBND cấp huyện nơi có đất để làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định

Bạn vui lòng tham khảo thêm bài viết sau: Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam