19006172

Thời điểm tính gia hạn khi chậm tiến độ sử dụng đất

Thời điểm tính gia hạn khi chậm tiến độ sử dụng đất

Công ty tôi thuê 1 lô đất để thực hiện dự án nông sản sạch. Tuy nhiên đã 15 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất; chúng tôi vẫn chưa triển khai thực hiện dự án do tài chính khó khăn. Công ty tôi được gia hạn sử dụng đất không; và được thời điểm tính gia hạn từ khi nào đến khi nào?Thời điểm tính gia hạnTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật đất đai số 45/2013/QH13 và hướng dẫn chi tiết tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định thời điểm tính gia hạn 24 tháng khi chậm tiến độ sử dụng đất như sau: 

“2. Thời điểm để tính gia hạn 24 tháng đối với trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm được quy định như sau:

a) Trường hợp dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì cho phép chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng tính từ tháng thứ 13; kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa;

b) Trường hợp dự án đầu tư chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì thời điểm để tính gia hạn sử dụng đất 24 tháng được tính từ tháng thứ 25 kể từ thời điểm phải kết thúc việc đầu tư xây dựng.

Trường hợp dự án được giao đất, cho thuê đất theo tiến độ thì việc gia hạn sử dụng đất 24 tháng được áp dụng đối với từng phần diện tích đất đó; thời điểm để tính gia hạn sử dụng đất 24 tháng được tính từ tháng thứ 25 kể từ thời điểm phải kết thúc việc đầu tư xây dựng trên phần diện tích đất đó.”

Theo đó:

– Đối với dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì cho phép chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng; thời điểm tính gia hạn từ tháng thứ 13 kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa.

– Đối với dự án đầu tư chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng; so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa; thì thời điểm để tính gia hạn sử dụng đất 24 tháng; thời điểm tính gia hạn từ tháng thứ 25; kể từ thời điểm phải kết thúc việc đầu tư xây dựng.

Do đó, công ty bạn được gia hạn sử dụng đất 24 tháng; kể từ tháng thứ 13 nhận bàn giao đất trên thực địa. Hiện tại công ty bạn đã không sử dụng đất 15 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất; nên thời gian gia hạn còn 21 tháng. Nếu sau 21 tháng nữa mà công ty vẫn không sử dụng đất để thực hiện dự án; thì sẽ bị thu hồi do vi phạm pháp luật đất đai theo điểm i khoản 1 điều 64 Luật đất đai 2013.

Thời điểm tính gia hạn

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Tóm lại:

Công ty bạn được gia hạn sử dụng đất 24 tháng; thời điểm tính gia hạn do chậm tiến độ sử dụng đất là kể từ tháng thứ 13 nhận bàn giao đất trên thực địa.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: 

Thu hồi đất do thực hiện dự án chậm tiến độ

Các trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam