19006172

Thời gian sử dụng nhà chung cư đối với công dân Việt Nam

Thời gian sử dụng nhà chung cư đối với công dân Việt Nam

Thời gian sử dụng nhà chung cư đối với công dân Việt Nam? Tôi có một số vướng mắc về nhà chung cư cần được hỗ trợ như sau: theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 thì người nước ngoài được sở hữu nhà chung cư với thời hạn 50 năm; vậy công dân Việt Nam được sở hữu nhà chung cư với thời hạn bao lâu?Thời gian sử dụng nhàTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới câu hỏi của bạn về vấn đề: Thời gian sử dụng nhà chung cư đối với công dân Việt Nam; tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 99 Luật nhà ở năm 2014 về thời hạn sử dụng nhà chung cư:

“Điều 99. Thời hạn sử dụng nhà chung cư

1.Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà chung cư theo quy định tại khoản 2 Điều này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện kiểm định chất lượng nhà ở.”

Như vậy

Nhà chung cư có thời hạn sử dụng và thời hạn sử dụng của nhà chung cư sẽ căn cứ vào cấp công trình xây dựng và kết luận kiểm định chất lượng của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh (UBND cấp tỉnh) nơi có nhà chung cư đó.

Theo Mục 1 Phụ lục VI và Phụ lục VII Thông tư số 26/2016/TT-BXD thì nhà chung cư được phân hạng là công trình xây dựng từ cấp II trở lên. Và theo quy định tại Bảng 1.3 Mục I Phụ lục 1 của Quy chuẩn quốc gia số QCVN 03:2012/BXD về thời gian sử dụng nhà chung cư:

“Bảng I.3. Phân cấp các loại công trình theo độ bền vững và bậc chịu lửa của nhà và công trình (QCVN 03:2012/BXD)

Tiêu chí phân cấp Đơn vị Cấp công trình
Đặc biệt I II III IV
1. Độ bền vững Bậc, niên hạn sử dụng Bậc I: Niên hạn sử dụng trên 100 năm Bậc II: Niên hạn sử dụng từ 50 năm đến 100 năm Bậc III: Niên hạn sử dụng từ 20 năm đến dưới 50 năm Bậc IV: Niên hạn sử dụng dưới 20 năm
2. Bậc chịu lửa Bậc Bậc I Bậc II Bậc III, bậc IV Bậc IV

Thời gian sử dụng nhà

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy

Thời hạn sử dụng nhà chung cư sẽ được xác định dựa trên độ bền vững và bậc chịu lửa của công trình nhà chung cư đó. Do đó thời gian sử dụng nhà chung cư tính cụ thể như sau:

+ Đối với công trình cấp II: niên hạn sử dụng nhà chung cư là từ 50 năm đến 100 năm.

+ Đối với công trình cấp I và cấp đặc biệt: niên hạn sử dụng nhà chung cư là trên 100 năm.

Vậy:

Bạn có thể đối với chiếu quy định với thực tế cấp độ bền vững của nhà chung cư bạn đang sử dụng và căn cứ kết luận của UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở để xác định thời gian được sử dụng nhà chung cư của bạn.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Thời gian sử dụng nhà chung cư đối với công dân Việt Nam.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Hết thời gian sở hữu nhà ở thì xử lý như thế nào?

Xử lý đối với nhà chung cư hết niên hạn sử dụng

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về thời gian sử dụng nhà chung cư đối với công dân Việt Nam; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam