19006172

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tôi muốn hỏi về thời hạn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau: Gia đình tôi sử dụng đất ổn định từ năm 1998, không vi phạm quy định về đất đai mà chưa được cấp Giấy chứng nhận. Bây giờ gia đình tôi có thể nộp hồ sơ xin cấp GIấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không? Thời gian cấp Giấy chứng nhận là bao lâu vì gia đình tôi cần có Giấy chứng nhận để thế chấp tại ngân hàng?thời hạn cấp giấy chứng nhậnTư vấn pháp luật đất đai

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn Với trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 100 Luật đất đai 2013 quy định:

“Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”

Như vậy, nếu gia đình bạn sử dụng đất ổn định trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp; phù hợp với quy hoạch thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận theo Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT bao gồm: 

+ Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Mẫu số 04/ĐK;

+ Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã là đất không có tranh chấp.

+ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về thời hạn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

“Điều 61. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

2. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như sau

a) Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày;

thời hạn cấp giấy chứng nhận

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

b) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng của tổ chức đầu tư xây dựng là không quá 30 ngày;

……………………..

4. Thời gian quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 15 ngày”.

Do vậy, thời hạn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không quá 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu ở các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian được tăng thêm 15 ngày.

Tóm lại: 

Bạn có thể nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thời hạn cấp Giấy chứng nhận không quá 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do sử dụng lâu dài

Cấp Giấy chứng nhận khi không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam