19006172

Thời hạn di dời khỏi chỗ ở sau khi đã nhận tiền bồi thường đất ở

Thời hạn di dời khỏi chỗ ở sau khi đã nhận tiền bồi thường đất ở

Nhà tôi nằm trong diện thu hồi đất để mở đường và bị thu hồi toàn bộ diện tích đất ở của gia đình. Gia đình tôi đã nhận tiền bồi thường rồi nhưng mà do có một số khó khăn nên chúng tôi không thể chuyển khỏi mảnh đất được ngay; từ đó lúc nhận tiền đến nay đã 1 tháng và trong phương án bồi thường cũng thỏa thuận trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận tiền thì gia đình tôi phải di dời khỏi chỗ ở.

Nay bên giải phóng mặt bằng tới yêu cầu gia đình tôi chuyển đi để lấy mặt bằng thì gia đình tôi có nói là chưa chuyển được do gặp khó khăn thì họ dọa là sẽ cắt toàn bộ điện nước của gia đình tôi. Vậy cho tôi hỏi sau khi nhận tiền thì tôi phải di dời khỏi chỗ ở trong thời hạn tối đa là bao lâu?Tư vấn pháp luật đất đaiDi dời khỏi chỗ ở :

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề Thời hạn di dời khỏi chỗ ở sau khi đã nhận tiền bồi thường đất ở; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất về thời hạn di dời sau nhận tiền bồi thường

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 69 Luật đất đai 2013 thì khi có thông báo về việc thu hồi đất, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Sau khi thống nhất được phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như phương án di dời thì tổ chức làm nhiệm vụ này sẽ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt.

Pháp luật đất đai hiện hành không có quy định cụ thể về thời hạn di dời đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sau khi nhận tiền bồi thường; do đó thời hạn di dời sẽ được căn cứ theo phương án bồi thường đã được thỏa thuận, thống nhất và được cơ quan nhà nước phê duyệt.

Như vậy

Đối với trường hợp của bạn: bạn đã nhận tiền bồi thường và theo phương án di dời đã được duyệt thỏa thuận rõ là trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ tiền bồi thường thì phải tiến hành di dời; do đó gia đình bạn phải di dời trong thời hạn theo phương án đó. 

Thứ hai về cưỡng chế di dời để giải phóng mặt bằng

Căn cứ theo quy định tại điểm d, Khoản 3 Điều 69 Luật đất đai năm 2013:

3. Việc quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như sau:

d) Trường hợp người có đất thu hồi không bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng tổ chức vận động, thuyết phục để người có đất thu hồi thực hiện.

Trường hợp người có đất thu hồi đã được vận động, thuyết phục nhưng không chấp hành việc bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế theo quy định tại Điều 71 của Luật này.”

Di dời khỏi chỗ ở

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Theo đó,  trước khi muốn tiến hành cưỡng chế di dời để giải phóng mặt bằng thì Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phải tiến hành vận động, thuyết phục để người có đất bị thu hồi tiến hành trước.

Như vậy

Đối chiếu với trường hợp của bạn: gia đình bạn không tiến hành di dời theo đúng phương án đã được phê duyệt thì gia đình bạn trước hết sẽ được vận động, thuyết phục trước. Nếu không thuyết phục, vận động được thì sẽ bị tiến hành cưỡng chế để giải phóng mặt bằng.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Thời hạn di dời khỏi chỗ ở sau khi đã nhận tiền bồi thường đất ở

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại bài viết:

Hỗ trợ đối với trường hợp thu hồi đất phải di chuyển chỗ ở

Điều kiện hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về thời hạn di dời khỏi chỗ ở bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.