19006172

Thời hạn giải quyết hồ sơ xóa thông tin góp vốn trên Giấy chứng nhận

Thời hạn giải quyết hồ sơ xóa thông tin góp vốn trên Giấy chứng nhận

Tôi có đăng ký góp vốn quyền sử dụng đất của tôi vào một công ty. Hiện nay hai bên đã làm thủ tục chấm dứt việc góp vốn quyền sử dụng đất. Cho tôi hỏi giờ tôi muốn làm thủ tục xóa thông tin đăng ký góp vốn trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải làm thủ tục như thế nào? Sau bao nhiêu ngày thì sẽ được giải quyết ạ?hồ sơ xóa thông tin góp vốn

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn.. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về thủ tục xóa thông tin góp vốn trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo thông tin bạn cung cấp thì hiện nay thời hạn góp vốn quyền sử dụng đất của bạn đã hết và bạn muốn xóa đăng ký góp vốn trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thủ tục để thực hiện việc xóa đăng ký góp vốn được quy định như sau:

Về thành phần hồ sơ: 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định như sau:

“Điều 9. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất

3. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất gồm có:

a) Văn bản thanh lý hợp đồng cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc hợp đồng cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có xác nhận đã được thanh lý hợp đồng;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất của chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế và trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.”

Như vậy, để thực hiện thủ tục xóa góp vốn bạn cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

– Văn bản thanh lý hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có xác nhận đã được thanh lý hợp đồng.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Về cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 51 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định:

“2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu phù hợp quy định của pháp luật thì thực hiện các công việc sau:

a) Xác nhận việc xóa cho thuê, cho thuê lại, xóa góp vốn vào Giấy chứng nhận theo quy định và trao cho bên cho thuê, cho thuê lại, bên góp vốn. Trường hợp cho thuê, cho thuê lại đất trong khu công nghiệp và trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất mà đã cấp Giấy chứng nhận cho bên thuê, thuê lại đất, bên nhận góp vốn thì thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp; bên góp vốn được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. ”

Như vậy, theo quy định này thì Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và xác nhận xóa góp vốn quyền sử dụng đất vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thứ hai, về thời hạn giải quyết hồ sơ xóa thông tin góp vốn trên Giấy chứng nhận

Căn cứ theo quy định tại Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014  được sửa đổi bởi Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP về thời hạn giải quyết hồ sơ đất đai:

“40. Sửa đổi Điều 61 như sau:

“Điều 61. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

2. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như sau:

m) Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là không quá 03 ngày;

4. Thời gian quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành thì thời hạn giải quyết hồ sơ xóa thông tin góp vốn trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là là 03 ngày.

Thời hạn 03 ngày nêu trên không bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề cho người nhà đất, xin vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn đất đai 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

-->Thủ tục đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

luatannam