19006172

Thời hạn sử dụng nhà chung cư cấp II của người Việt Nam

Thời hạn sử dụng nhà chung cư cấp II của người Việt Nam

Thời hạn sử dụng nhà chung cư cấp II của người Việt Nam? Tôi có sở hữu một căn hộ cao cấp trong một khu chung cư. Cho tôi hỏi với một căn hộ chung cư cấp II thì thời hạn sử dụng của căn hộ là bao lâu? Hết thời sử dụng trên thời căn hộ của tôi được giải quyết như thế nào?Nhà chung cư cấp IITư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới câu hỏi của bạn về vấn đề: Thời hạn sử dụng nhà chung cư cấp II của người Việt Nam; tổng đài xin tư vấn như sau:

Thứ nhất về thời hạn sử dụng nhà chung cư cấp II

Căn cứ theo quy định tại Bảng 1.3 Mục I Phụ lục 1 của Quy chuẩn quốc gia số QCVN 03:2012/BXD về thời gian sử dụng nhà chung cư:

‘Bảng I.3. Phân cấp các loại công trình theo độ bền vững và bậc chịu lửa của nhà và công trình (QCVN 03:2012/BXD)

Tiêu chí phân cấp Đơn vị Cấp công trình
Đặc biệt I II III IV
1. Độ bền vững Bậc, niên hạn sử dụng Bậc I: Niên hạn sử dụng trên 100 năm Bậc II: Niên hạn sử dụng từ 50 năm đến 100 năm Bậc III: Niên hạn sử dụng từ 20 năm đến dưới 50 năm Bậc IV: Niên hạn sử dụng dưới 20 năm
2. Bậc chịu lửa Bậc Bậc I Bậc II Bậc III, bậc IV Bậc IV

Như vậy, đối với công trình xây dựng là nhà chung cư cấp II của bạn thì niên hạn sử dụng của công trình đó là từ 50 năm đến 100 năm. Thời hạn sử dụng thực tế của căn hộ của bạn sẽ được tính theo độ bền vững thực tế của căn hộ do cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh đánh giá.

Nhà chung cư cấp II

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Thứ hai về hết thời hạn sử dụng nhà chung cư cấp II

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 99 Luật Nhà ở năm 2014, khi nhà chưng cư hết niên hạn sử dụng sẽ được xử lý như sau:

+ Đầu tiên cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh sẽ tổ chức kiểm định chất lượng công trình để xác định hướng xử lý.

+ Nếu nhà chung cư còn đảm bảo chất lượng và an toàn thì được tiếp tục sử dụng nhà chung cư theo thời hạn ghi trong kết luận kiểm định.

+ Nếu nhà chung cư có nguy cơ sập đổ, không còn an toàn cho người sử dụng thì phải có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu nhà ở. Chủ sở hữu nhà chung cư sẽ có trách nhiệm phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới hoặc bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền để phá dỡ và xây dựng công trình khác.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Thời hạn sử dụng nhà chung cư cấp II của người Việt Nam.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Quyền sở hữu nhà ở được chuyển giao khi nào?

Đăng ký quyền sở hữu nhà ở khi mua nhà chung cư

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về thời hạn sử dụng nhà chung cư cấp II của người Việt Nam; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam