19006172

Thu hồi đất công ích của xã phường khi chưa hết thời hạn cho thuê

Thu hồi đất công ích của xã phường khi chưa hết thời hạn cho thuê

Thu hồi đất công ích của xã phường khi chưa hết thời hạn cho thuê? Gia đình tôi có thuê đất của UBND xã với thời hạn thuê là 5 năm; nhưng gia đình tôi mới thuê được 3 năm thì nay bị UBND huyện thu hồi đất để tiến hành xây dựng trường học. Vậy khi chưa hết thời hạn thuê mà thu hồi thì gia đình tôi có được hưởng quyền lợi gì không? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn!Chưa hết thời hạn cho thuêTư vấn pháp luật đất đai

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Thu hồi đất công ích của xã phường khi chưa hết thời hạn cho thuê; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 76 Luật đất đai năm 2013 về bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại:

“Điều 76. Bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

b) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

đ) Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.”

Như vậy, khi thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn thì hộ gia đình, cá nhân không được bồi thường về đất nhưng sẽ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Chưa hết thời hạn cho thuê

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Về mức chi phí đầu tư vào đất còn lại, bạn vui lòng tham khảo tại bài viết: Cách tính chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Thu hồi đất công ích của xã phường khi chưa hết thời hạn cho thuê.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm những gì?

Cách tính chi phí đầu tư vào đất còn lại

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam