19006172

Thư tư vấn cho thuê một phần nhà xưởng trên đất thuê trả tiền hằng năm

Thư tư vấn cho thuê một phần nhà xưởng trên đất thuê trả tiền hằng năm

Mẫu thư tư vấn cho thuê một phần nhà xưởng, sân bãi trên diện tích đất thuê trả tiền hằng năm.cho thuê một phần nhà xưởng

Tổng đài tư vấn Luật đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Thư tư vấn cho thuê một phần nhà xưởng trên đất thuê trả tiền hằng năm của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

THƯ TƯ VẤN

(V/v Cho thuê một phần nhà xưởng, sân bãi trên diện tích đất thuê trả tiền hằng năm) 

Kính gửi: Công ty TNHH XXX

Địa chỉ: số XX đường YY, phường ZZ, quận VV , thành phố NN

Qua hồ sơ mà Quý công ty đã cung cấp, dưới dây là phần nội dung tư vấn đối với yêu cầu của Quý công ty!

 1. Yêu cầu tư vấn

Vào năm 2004, Công ty TNHH XXX được UBND thành phố Hải Phòng cho thuê diện tích 9.831,2m2 tại địa chỉ số XX đường YY, phường ZZ, quận VV, thành phố NN theo Quyết định số 498/QĐ-UB ngày 26/02/2004. Hình thức sử dụng đất là sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, thời hạn sử dụng đến ngày 26/02/2044 với hình thức thuê đất trả tiền hằng năm. Theo đó, Công ty TNHH XXX được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT14167

Theo Giấy phép xây dựng số 72/GPXD ngày 1/10/2004, Công ty TNHH XXX được Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng cấp phép xây dựng Nhà Máy sản xuất dây cáp thông tin. Theo đó, các hạng mục công trình xây dựng bao gồm: Nhà điều hành, Xưởng sản xuất, Nhà thường trực, Cổng và tường rào.

Tuy nhiên, do nhu cầu hiện tại Công ty chúng tôi không sử dụng hết một phần nhà xưởng trên đất do đó chúng tôi có nhu cầu cho thuê phần nhà xưởng trên đất. Vậy, chúng tôi có một số vướng mắc mong muốn được giải đáp như sau:

Yêu cầu:

1/ Chúng tôi có được cho thuê một phần NHÀ XƯỞNG và SÂN BÃI đã xây dựng từ 2005 theo giấy phép Xây dựng, và cho thuê trong thời gian vài năm không?

2/ Nếu câu (1) là được, thì có hạn chế gì đối với với người hoặc tổ chức nước ngoài không?

Chúng tôi mong nhận được ý kiến tư vấn bằng văn bản, trong đó chỉ rõ các căn cứ pháp luật cho các trường hợp có được/ không được cho thuê.

Hồ sơ tài liệu gửi kèm

 1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho Công ty TNHH XXX, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CT14167 (Bản PDF)
 2. Hợp đồng cho thuê đất số 23/HĐ-TĐ ngày 25/6/2020 giữa Công ty TNHH XXX và UBND thành phố Hải Phòng (Bản PDF)
 3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CÔNG TY TNHH XXX đăng ký lần đầu ngày 04/05/2000, đăng ký lần thứ 12 ngày 02/12/2019 (Bản PDF)
 4. Quyết định số 498/QĐ-UB của UBND thành phố Hải Phòng ngày 26/02/2004 về việc cho phép Công ty TNHH thiết bị thông tin XXX thuê đất để xây dựng nhà máy sản xuất cáp thông tin tại xã Hưng Đạo, huyện Kiến Thụy (Bản PDF)
 5. Giấy phép xây dựng số 72/GPXD ngày 01/10/2004 (Bản PDF)
 6. Nội dung tư vấn
 7. Căn cứ pháp lý

– Luật đất đai năm 2013;

– Luật doanh nghiệp 2014;

– Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;

– Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

 1. Ý kiến tư vấn pháp lý

Thứ nhất, về vấn đề Công ty TNHH XXX cho thuê một phần nhà xưởng, sân bãi được xây dựng từ năm 2005.

Theo như thông tin mà Quý Công ty cung cấp, Công ty TNHH XXX được UBND thành phố Hải Phòng cho thuê 9.831,2m2 đất từ năm 2004 để xây dựng nhà máy sản xuất với thời hạn thuê đất là 40 năm theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Theo đó, việc cho thuê tài sản trên đất thuê trả tiền hàng năm của Quý công ty được quy định tại Khoản 24 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP như sau:

“1. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm; thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trả tiền thuê đất hàng năm và đã được cấp Giấy chứng nhận thì được cho thuê tài sản gắn liền với đất đã được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Người thuê tài sản phải sử dụng tài sản trên đất theo mục đích đã được xác định trong quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất đã ký.“

Từ quy định trên thì tổ chức kinh tế thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê đất hằng năm đã được cấp Giấy chứng nhận thì được quyền cho thuê tài sản gắn liền với đất đã được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Theo Luật doanh nghiệp, Công ty TNHH XXX là tổ chức kinh tế đã được nhà nước cho thuê 9.831,2m2 đất để xây dựng nhà máy sản xuất theo hình thức trả tiền hằng năm và được UBND thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CT14167 ngày 25/06/2020.

Bên cạnh đó, nhà xưởng và sân bãi mà hiện Quý công ty đang có nhu cầu cho tổ chức, cá nhân khác thuê nếu được xây dựng hợp pháp như tại Giấy phép xây dựng 72/GPXD do Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng cấp ngày 01/10/2004 thì được cho thuê nhưng phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật kinh doanh bất động sản. Cụ thể:

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Luật kinh doanh bất động sản 2014 thì bất động sản (nhà, công trình xây dựng) được đưa vào kinh doanh cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Có đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất trong giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Đối với nhà, công trình xây dựng có sẵn trong dự án đầu tư kinh doanh bất động sản thì chỉ cần có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất;

– Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

Như vậy, theo thông tin mà Quý công ty cung cấp, hiện tại một phần nhà xưởng và sân bãi thuộc công trình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH XXX đã được UBND thành phố Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CT14167 ngày 25/06/2020, đồng thời không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất và không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Vậy nên, một phần nhà xưởng và sân bãi xây dựng theo Giấy phép xây dựng số 72/GP-XD được phép cho tổ chức, cá nhân khác thuê.

Kết luận: Quý công ty có quyền cho tổ chức, cá nhân khác thuê một phần nhà xưởng và sân bãi được xây dựng theo Giấy phép xây dựng số 72/GP-XD ngày 1/10/2004 theo quy định tại Khoản 24 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 9 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

Tuy nhiên, cần lưu ý: tổ chức, cá nhân thuê tài sản là một phần nhà xưởng và sân bãi của Quý công ty phải sử dụng tài sản đó đúng với mục đích đã được xác định trong quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng cho thuê đất của Quý công ty với Nhà nước (Tại Điều 1 Mục III Hợp đồng thuê đất số 23/HĐ-TĐ ngày 25/06/2020 giữa Công ty TNHH XXX và UBND thành phố Hải Phòng thì mục đích sử dụng đất thuê là: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp).

Thứ hai, về vấn đề hạn chế trong việc cho thuê một phần nhà xưởng và sân bãi đối với cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài

Hiện tại, Quý công ty đang có ý định cho cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài thuê một phần nhà xưởng và sân bãi theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số vào sổ cấp Giấy chứng nhận CT14167 ngày 25/06/2020. Vậy căn cứ Điều 14 Luật kinh doanh bất động sản 2014 quy định:

“Điều 14. Đối tượng được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

 1. Tổ chức, cá nhân trong nước được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua các loại bất động sản.
 2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được thuê các loại bất động sản để sử dụng; được mua, thuê, thuê mua nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng để sử dụng làm văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo đúng công năng sử dụng của nhà, công trình xây dựng đó.

 1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh bất động sản được mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để kinh doanh theo quy định tại Điều 11 của Luật này.”

Bên cạnh đó, tại Khoản 24 Điều Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP như sau:

cho thuê một phần nhà xưởng

“1. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm; thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề trả tiền thuê đất hàng năm và đã được cấp Giấy chứng nhận thì được cho thuê tài sản gắn liền với đất đã được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Người thuê tài sản phải sử dụng tài sản trên đất theo mục đích đã được xác định trong quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất đã ký.“

Như vậy, từ những căn cứ nêu trên, cá nhân – tổ chức nước ngoài được phép thuê nhà xưởng và sân bãi của Quý công ty mà không có bất kỳ hạn chế nào. Mà bên thuê tài sản chỉ cần đáp ứng điều kiện là phải sử dụng tài sản trên đất theo mục đích đã được xác định trong quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất đã ký (Tại Điều 1 Mục III Hợp đồng thuê đất số 23/HĐ-TĐ ngày 25/06/2020 giữa Công ty TNHH XXX và UBND thành phố Hải Phòng thì mục đích sử dụng đất thuê là: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp).

III. Giả định, bảo lưu

– Các tài liệu mà Quý công ty cung cấp là các bản chụp đầy đủ, hoàn toàn giống như bản chính, các chữ ký và những phần viết tay thêm vào không hề có yếu tố gian lận.

– Thư tư vấn này được soạn thảo theo yêu cầu của Quý Công ty và chỉ dành riêng cho Quý Công ty. Các giải thích, nhận định được nêu trong Thư tư vấn này chỉ được hiểu là để đánh giá tính pháp lý liên quan đến các yêu cầu tư vấn của Quý Công ty.

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2021

Luật sư/Luật gia: 

Trên đây là bài viết về vấn đề Thư tư vấn cho thuê một phần nhà xưởng trên đất thuê trả tiền hằng năm. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Chuyển mục đích sử dụng đất với đất đang cho thuê

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về Thư tư vấn cho thuê một phần nhà xưởng trên đất thuê trả tiền hằng năm; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam