19006172

Thủ tục để đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất khi vay vốn

Thủ tục để đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất khi vay vốn

Tôi có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà từ một người bạn và chúng tôi đã làm thủ tục sang tên cho tôi và đã được cấp Giấy chứng nhận. Hiện nay, gia đình tôi có khó khăn về tài chính nên tôi muốn thế chấp quyền sử dụng đất này với bên ngân hàng. Vậy cho tôi hỏi khi tôi thế chấp quyền sử dụng đất và nhà của tôi thì có phải đăng ký không? Thủ tục để đăng ký thế chấp thế nào?Tư vấn pháp luật đất đai:thủ tục để đăng ký thế chấp

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Thủ tục để đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất khi vay vốn;  chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 4 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT quy định các trường hợp phải đăng ký thế chấp như sau:

“Điều 4. Các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

1. Các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bao gồm:

c) Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất.”

Do đó, bạn thế chấp quyền sử dụng đất và nhà ở tại Ngân hàng để vay vốn thì phải thực hiện đăng ký thế chấp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về thủ tục đăng ký thế chấp đất

Căn cứ Điều 19 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT quy định:

“Điều 19. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất

Người yêu cầu đăng ký nộp một (01) bộ hồ sơ đăng ký thế chấp gồm:

1. Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC;

2. Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định;

3. Giấy chứng nhận;

4. Giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau:

a) Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền;

b) Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 của Thông tư này, nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp.”

thủ tục để đăng ký thế chấp

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Do đó,  để đăng ký thế chấp bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC;

+ Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định;

+ Giấy chứng nhận;

Bạn nộp các giấy tờ về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai (Theo Điều 5 Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT).

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài  viết:

Thế chấp quyền sử dụng đất hộ gia đình khi có thành viên chết

Công chứng hợp đồng thế chấp

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về điều kiện để thế chấp quyền sử dụng đất, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam