19006172

Thủ tục để đi thanh toán nợ tiền sử dụng đất năm 2023

Thủ tục để đi thanh toán nợ tiền sử dụng đất năm 2023

Gia đình tôi có làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được ghi nợ 5 năm. Hiện nay còn hơn 1 năm nữa mới hết thời hạn ghi nợ nhưng gia đình tôi muốn thanh toán trước. Vậy cho tôi hỏi thủ tục để thanh toán nợ tiền sử dụng đất được thực hiện như thế nào? Nếu thanh toán trước thời hạn một năm thì gia đình tôi có được giảm trừ gì không?Thủ tục để đi thanh toán nợ tiền sử dụng đất

Luật sư tư vấn trực tuyến về đất đai 24/7: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn.. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, thủ tục để đi thanh toán nợ tiền sử dụng đất

Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 76/2014/TT-BTC :

2. Thanh toán nợ tiền sử dụng đất:

a) Khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế kê khai thanh toán nợ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này, cơ quan thuế căn cứ vào sổ theo dõi nợ để làm thủ tục thanh toán nợ cho hộ gia đình, cá nhân.

Trường hợp sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ trên Giấy chứng nhận, hộ gia đình, cá nhân mới thanh toán nợ hoặc trong thời hạn 5 năm mà chưa thanh toán hết nợ thì số tiền sử dụng đất còn nợ đối với từng loại diện tích trong hạn mức và ngoài hạn mức được quy đổi ra tỷ lệ (%) chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất với phần diện tích này như sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp bằng (=) tiền sử dụng đất còn nợ chia (:) cho tổng số tiền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận nhân (x) với tiền sử dụng đất xác định lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

b) Sau khi người sử dụng đất đã hoàn thành việc thanh toán nợ, căn cứ sổ theo dõi nợ, cơ quan thuế xác nhận theo Mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này để người sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) làm thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận”.

Theo quy định trên, bạn thanh toán nợ trong thời hạn 5 năm nên thủ tục thanh toán nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp của bạn như sau:

Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân kê khai thanh toán nợ tại Cơ quan thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành theo Thông tư 76/2014/TT-BTC;

Bước 2: Sau khi hoàn thành thanh toán nợ, quan thuế sẽ xác nhận theo Mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư ;

Bước 3: Người sử dụng đất đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) làm thủ tục xóa nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận .

Thứ hai, về vấn đề mức giảm tiền sử dụng đất khi thanh toán nợ trước hạn

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 có quy định như sau:

“Điều 16. Ghi nợ tiền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.”

Căn cứ quy định nêu trên; khi gia đình bạn thanh toán nợ trước hạn 1 năm thì sẽ được giảm trừ 2% vào số tiền sử dụng đất phải nộp. 

Trong quá trình giải quyết nếu có gì vướng mắc, bạn vui lòng liên hệ tới Luật sư tư vấn về pháp luật đất đai 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn

–>Quy định pháp luật về điều kiện và thủ tục tách thửa tại Hà Nội

luatannam