19006172

Thủ tục ghi nợ nghĩa vụ tài chính khi cấp sổ đỏ

Thủ tục ghi nợ nghĩa vụ tài chính khi cấp sổ đỏ

Tôi cần hỏi về thủ tục ghi nợ nghĩa vụ tài chính khi cấp sổ đỏ, cụ thể trường hợp của tôi như sau: Tháng 1.2017 gia đình tôi mua 01 lô đất của người quen có làm hợp đồng hợp pháp. Sau đó họ có đưa tôi sổ đỏ gốc để tôi sang tên trước bạ. Tuy nhiên, việc sang tên đất phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính: thuế đất, lệ phí địa chính… Vậy gia đình tôi có thể ghi nợ nghĩa vụ tài chính với nhà nước không và nếu được thì thủ tục ghi nợ thực hiện thế nào?ghi nợ nghĩa vụ tài chínhTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 quy định về việc ghi nợ tiền sử dụng đất như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.”

Theo quy định trên, người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ nghĩa vụ tài chính là số tiền sử dụng đất phải nộp trên giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng và được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm. 

Như vậy, trong trường hợp này, gia đình bạn có thể ghi nợ nghĩa vụ tài chính, theo đó, thủ tục ghi nợ được thực hiện theo Khoản 1 Điều 12 Thông tư 76/2014/TT-BTC, cụ thể:

Bước 01: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư; hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất nộp về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (trong trường hợp chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

Bước 02: Căn cứ hồ sơ địa chính, trong đó có đơn xin ghi nợ nghĩa vụ tài chính – tiền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) chuyển đến, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất phải nộp của hộ gia đình, cá nhân theo quy định và lập hồ sơ theo dõi nợ tiền sử dụng đất (sổ theo dõi nợ được lập chi tiết theo diện tích đất trong hạn mức và ngoài hạn mức); đồng thời chuyển thông tin về số tiền sử dụng đất phải nộp cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường.

ghi nợ nghĩa vụ tài chính

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Bước 03: Căn cứ vào số tiền sử dụng đất do cơ quan thuế xác định, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường) trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong đó có ghi nợ số tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận. Trường hợp sau khi nhận Thông báo nộp tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân mới có đơn đề nghị được ghi nợ tiền sử dụng đất và Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trong đó có ghi nợ số tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển thông tin về ghi nợ tiền sử dụng đất đến cơ quan thuế cùng cấp để lập sổ theo dõi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất theo quy định.

Tóm lại

Hộ gia đình – cá nhân có thể làm đơn xin ghi nợ nghĩa vụ tài chính khi cấp sổ đỏ nếu thuộc một trong các đối tượng được ghi nợ theo pháp luật đất đai.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Trả nợ tiền sử dụng đất trước thời hạn có được hỗ trợ?

Thủ tục thanh toán nợ tiền sử dụng đất

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam