19006172

Thủ tục gia hạn sử dụng đất nông nghiệp

Thủ tục gia hạn sử dụng đất nông nghiệp

Xin tổng đài tư vấn về: Thủ tục gia hạn sử dụng đất nông nghiệp. Tôi có 6900 m2 đất trồng cây hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm tới là hết hạn sử dụng diện tích đất này, tôi có nhu cầu gia hạn thêm thì phải làm thế nào? Sau đó có phải xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới không? Tôi xin cảm ơn.Sử dụng đất nông nghiệpTư vấn pháp luật đất đai :

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 126 Luật đất đai số 45/2013/QH13 quy định về thời hạn sử dụng đất như sau:

“1. Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

2. Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất”.

Do đó, đất trồng cây hàng năm là đất nông nghiệp nên thời hạn giao đất, cho thuê đất là 50 năm và khi hết thời hạn nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn là 50 năm. Mặt khác, theo quy định tại điểm g Khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì việc xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất là không quá 10 ngày.

Căn cứ Khoản 2, Khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

“2. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

3. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 2 Điều này có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận” thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Theo quy định trên, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất nông nghiệp khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất. Trường hợp, gia đình bạn có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự sau:

Bước 01: Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất được quy định tại khoản 10 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, bao gồm:

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Bước 02: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

Sử dụng đất nông nghiệp

 Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Bước 03: Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Như vậy

Khi bạn gia hạn thêm thời hạn sử dụng đất bạn cần nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và tờ khai đăng ký biến động đất đai theo Mẫu số 09/ĐK để cơ quan có thẩm quyền xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết: Hồ sơ đăng ký biến động đất đai do thay đổi diện tích đất

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam