19006172

Thừa kế đất nhưng không có giấy tờ gì có được công nhận toàn bộ diện tích đất

Thừa kế đất nhưng không có giấy tờ gì có được công nhận toàn bộ diện tích đất

Ông Cường có một mảnh đất tổng diện tích là 500 m2 tại Tiến Xuân Thạch Thất, Hà Nội. Nay ông Cường được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nguồn gốc là công nhận QSDĐ do đất này ông Cường được thừa kế từ năm 1999 nhưng không có giấy tờ gì cả. Vậy ông Cường có thể xin công nhận toàn bộ 500 m2 là đất ở không?Công nhận toàn bộTư vấn pháp luật đất đai

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Thừa kế đất nhưng không có giấy tờ gì có được công nhận toàn bộ diện tích đất, Tổng đài tư vấn xin trả lời bạn như sau:

Theo thôn tin bạn cung cấp, hiện nay ông Cường sử dụng đất có nguồn gốc từ việc nhận thừa kế từ năm 1999. Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 theo đó:

“Điều 20. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:

a) Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức giao đất ở quy định tại Khoản 2 Điều 143 và Khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai (sau đây gọi là hạn mức giao đất ở) thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.

Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó.”

Căn cứ quy định nêu trên, trong trường hợp này diện tích mà ông Cường sẽ được công nhận là đất ở phụ thuộc vào hạn mức giao đất ở của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Căn cứ Khoản 11 phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về hạn mức công nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội theo đó xã Tiến Xuân được xác định là xã miền núi do đó hạn mức công nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp này là 300m2.

Công nhận toàn bộ

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Tuy nhiên tại Khoản 4 Điều 4 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND theo đó gia đình ông cường vẫn sẽ được công nhận toàn bộ diện tích 500m2 là đất ở nếu như trên đất đó có nhiều hộ gia đình hoặc nhiều người có quan hệ là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột đang ở trên thửa đất. Cụ thể nếu như trên đất ông Cường có từ 9 người có mối quan hệ như trên cùng sinh sống thì gia đình ông sẽ được công nhận toàn bộ 500m2 đất đó là đất ở.

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Thừa kế đất nhưng không có giấy tờ gì có được công nhận toàn bộ diện tích đất. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:

Thủ tục cấp đổi sổ trắng sang sổ hồng

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nợ tiền sử dụng

Trong quá trình giải quyết việc: Thừa kế đất nhưng không có giấy tờ gì có được công nhận toàn bộ diện tích đất; nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Trả lời

luatannam