19006172

Thừa kế quyền sử dụng đất khi bố mẹ đang nợ tiền sử dụng đất

Thừa kế quyền sử dụng đất khi bố mẹ đang nợ tiền sử dụng đất

Thừa kế quyền sử dụng đất khi bố mẹ đang nợ tiền sử dụng đất? Bố mẹ tôi ở Hà Nội, được mua nhà theo Nghị định 61-CP và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng. Tuy nhiên, do số tiền phải nộp quá nhiều nên bố mẹ tôi chưa nhận Giấy chứng nhận. Nay bố mẹ tôi qua đời thì tôi có thể nhận thừa kế đất không?Bố mẹ đang nợ tiền sử dụng đấtTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn: Thừa kế quyền sử dụng đất khi bố mẹ đang nợ tiền sử dụng đất; tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 168  Luật đất đai năm 2013:

“Điều 168. Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.”

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 3 Điều 12  Thông tư 76/2014/TT-BTC quy định về ghi nợ nghĩa vụ tài chính như sau:

“3. Hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất khi chuyển nhượng thì phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ. Trường hợp được phép chuyển nhượng một phần thửa đất, trên cơ sở hồ sơ cho phép tách thửa, cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích chuyển nhượng. Trường hợp khi nhận thừa kế quyền sử dụng đất mà người để lại di sản thừa kế là quyền sử dụng đất chưa trả nợ tiền sử dụng đất thì người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ theo quy định của pháp luật về thừa kế.”

Như vậy, người sử dụng đất được nhận thừa kế quyền sử dụng đất được thực hiện khi người sử dụng đất có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp đang ghi nợ tiền sử dụng đất thì phải thực hiện xong trước khi thực hiện các quyền.

Đối với trường hợp của bạn: bố mẹ bạn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng do không đủ tiền nộp tiền sử dụng đất nên bố mẹ chưa được nhận tiền sử dụng đất. Do đó bạn vẫn được nhận thừa kế quyền sử dụng đất của bố mẹ bạn để lại; tuy nhiên bạn phải tiến hành hoàn thành nghĩa vụ tài chính mà bố mẹ bạn đang nợ theo quy định của pháp luật dân sự về thừa kế.

Bố mẹ đang nợ tiền sử dụng đất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Thừa kế quyền sử dụng đất khi bố mẹ đang nợ tiền sử dụng đất.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau:

Trả nợ tiền sử dụng đất trước hạn có được giảm % không

Thủ tục thanh toán nợ nghĩa vụ tài chính

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.