Thuê đất của người dân để đưa vào khai thác khoáng sản

Thuê đất của người dân để đưa vào khai thác khoáng sản

Công ty có được quyền thuê đất của người dân một cách trực tiếp để khai thác khoáng sản không? Đất của dân nằm trong khu vực khai thác đã được cấp phép khai thác.Tư vấn pháp luật đất đaiThuê đất của người dân:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề: Thuê đất của người dân để đưa vào khai thác khoáng sản; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất doanh nghiệp có được thuê đất của người dân hay không?

Căn cứ quy định tại định tại Điều 188 điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật đất đai năm 2013 Theo đó:

Khi người dân sử dụng đất đáp ứng được điều kiện để thực hiện quyền cho thuê đất và công ty của bạn không bị hạn chế quyền thuê đất theo quy định tại Điều 193 về điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, theo đó việc thuê đất cần đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với công ty khi thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án;

2. Mục đích sử dụng đối với diện tích đất  thuê phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

3. Đối với đất chuyên trồng lúa nước thì phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 134 của Luật này đất đai năm 2013.

Như vậy nếu như đáp ứng được các điều kiện nêu trên thì công ty của bạn có thể thuê đất của người dân.

Thứ hai có thể thuê đất để khai thác khoáng sản không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 56 Luật đất đai và được hướng dẫn tại Điều 2 Nghị định 46/2016/NĐ-CP ban hành ngày 26 tháng 5 năm 2016 thì việc doanh nghiệp thuê đất để khai thác khoảng sản thuộc trường  hợp nhà nước cho tổ chức, cá nhân thuê đất. Và tại Điểm đ Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai năm 2013 có quy định:

“Điều 62. Thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

3. Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất bao gồm:

đ) Dự án khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản.”

Từ trên ta có thể thấy được rằng:

Nếu như việc khai thác khoáng sản sẽ phải được nhà nước thu hồi đất của người dân sau đó cho doanh nghiệp thuê lại chứ không được phép thuê trực tiếp của người dân để thực hiện khai thác trừ trường hợp khai thác để làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn khoáng sản tại khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản.

Thuê đất của người dân

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Tóm lại trong trường hợp này:

  • Nếu như công ty khai thác để làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn khoáng sản tại khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu khoáng sản thì có thể thuê đất trực tiếp của người dân nếu như phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương.
  • Nếu như việc khai thác khoáng sản không thuộc trường hợp nêu trên thì công ty sẽ không thể thuê đất của người dân để thực hiện việc khai thác khoáng sản được.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Thuê đất của người dân để đưa vào khai thác khoáng sản. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết sau:

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và nghĩa vụ tài chính

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi