19006172

Tiền phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tiền phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Cho tôi hỏi quy định về phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng nhà đất. Gia đình tôi đang muốn chuyển nhượng nhà đất có giá trị 1.3 tỷ đồng tại Sóc Sơn Hà Nội. Vậy gia đình tôi phải trả bao nhiêu tiền cho văn phòng công chứng để được công chứng hợp đồng? Tư vấn pháp luật đất đai:phí công chứng hợp đồng

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Tiền phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Mức thu phí công chứng hiện nay được quy định tại Thông tư số 257/2016/TT – BTC và cụ thể trường hợp của quý khách được quy định tại Điều 4 Thông tư số 257/2016/TT – BTC như sau:

Điều 4. Mức thu phí, lệ phí

2. Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch được xác định theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch:

a) Mức thu phí đối với việc công chứng các hợp đồng, giao dịch sau đây được tính như sau:

a1) Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, chia, tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất: Tính trên giá trị quyền sử dụng đất.

a2) Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, chia tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng trên đất: Tính trên tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền với đất, giá trị nhà ở, công trình xây dựng trên đất.

TT Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1 Dưới 50 triệu đồng 50 nghìn
2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100 nghìn
3 Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng giao dịch
4 Từ trên 01 tủ đồng đến 03 tỷ đồng 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng
5 Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng 2,2 triệu đồng + 0,05 % của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng.
6 Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng
7 Từ trên 10 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng.
8 Trên 100 tỷ đồng 32,2 triệu đồng + 0,02% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

phí công chứng hợp đồng

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Như vậy, theo điểm a1 và a2 khoản 2 Điều 4 Thông tư số 257/2016/TT – BTC, phí công chứng của hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà (mua bán nhà đất) được tính theo giá trị hợp đồng cụ thể tại bảng liệt kê trên.

Theo thông tin bạn cung cấp gia đình bạn chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá là 1,3 tỷ đồng. Gia đình bạn ra văn phòng công chứng thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì văn phòng công chứng  thu của người yêu cầu công chứng số tiền bằng: 1.000.000 đồng + 0,06%* 300.000.000 = 1. 080.000 (đồng).

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:

Thủ tục sang tên trước bạ khi chuyển nhượng đất đai

Mức giá làm căn cứ đóng lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về: Tiền phí công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Trả lời

luatannam