19006172

Tiền sử dụng đất khi khai hoang đất ở năm 1995 tại Hòa Bình

Tiền sử dụng đất khi khai hoang đất ở năm 1995 tại Hòa Bình

Gia đình tôi có khai hoang một mảnh đất dùng để ở tỉnh Hòa Bình từ năm 1995. Mảnh đất này được gia đình tôi xây dựng để ở. Hiện nay tôi muốn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất này. Vậy cho tôi hỏi tôi có phải nộp tiền sử dụng đất không? Nếu nộp thì nộp bao nhiêu?Tư vấn pháp luật đất đaitiền sử dụng đất khi khai hoang đất ở:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Tiền sử dụng đất khi khai hoang đất ở năm 1995 tại Hòa Bình ; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 45/2014/NĐ-CP như sau:

“Điều 7. Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất đã sử dụng từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai

2. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở mà tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất đã có một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 22 Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai nhưng nay nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Bảng giá đất đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở; đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có), phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp sử dụng đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở, nếu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này của loại đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có thời hạn sử dụng đất cao nhất quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Như vậy, theo quy định này thì trường hợp bạn khai hoang đất để ở và đã xây dựng nhà ở từ năm 1995 thì nếu gia đình bạn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Bảng giá đất đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở; đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có), phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

tiền sử dụng đất khi khai hoang đất ở

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 1900.6172

Do bạn không cung cấp đầy đủ thông tin về đất của gia đình bạn nên bạn có thể kiểm tra các thông tin về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở ở địa phương và giá đất của mảnh đất tại Bảng giá đất để xác định tiền sử dụng đất mà gia đình bạn phải nộp.

Trên đây là toàn bộ bài viết tư vấn về vấn đề của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Mức đóng tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất vườn ao sang đất ở

Quy định thế chấp quyền sử dụng đất khi đang nợ tiền sử dụng đất

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về vấn đề: Tiền sử dụng đất khi khai hoang đất ở năm 1995 tại Hòa Bình, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Trả lời

luatannam