19006172

Tranh chấp về bồi thường di sản thừa kế chưa chia

Tranh chấp về bồi thường di sản thừa kế chưa chia

Tôi muốn tư vấn về tranh chấp về bồi thường di sản thừa kế chưa chia. Bố, mẹ tôi mất năm 1990 để lại 500m2 đất thổ cư mà không có di chúc và anh em tôi chưa chia thừa kế. Sau khi bố mẹ mất, tôi ở gần đó đã quản lý sử dụng xây nhà trên toàn bộ 500m2 đất và đã đăng ký cấp GCNQSD đất mang tên vợ chồng tôi. Nay do địa phương mở đường giao thông, mảnh đất này bị giải tỏa. Địa phương đang làm thủ tục đền bù hỗ trợ cho gia đình tôi. Nhưng 03 anh trai ruột của tôi ở xa trở về tranh chấp QSDĐ, họ cho rằng QSDĐ là tài sản chung và tiền bồi thường phải chia đều. Nay xảy ra tranh chấp thì tôi có được bồi thường đất không? chưa chia thừa kếTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề Tranh chấp về bồi thường di sản thừa kế chưa chia thừa kế, Tổng đài tư vấn xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Thứ nhất về thời hiệu chia di sản thừa kế

Theo thông tin bạn cung cấp thì việc phân chia di sản thừa kế diễn ra trước khi Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực nên căn cứ theo điểm d Khoản 1 Điều 688 Bộ luật dân sự năm 2015 thì sẽ áp dụng thời hiệu theo quy định hiện hành.

Và theo quy định tại Điều 623 Bộ luật dân sự năm 2015:

“Điều 623. Thời hiệu thừa kế

1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;

b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.”

Như vậy

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản thừa kế là 30 năm đối với bất động sản và 10 năm đối với động sản kể thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn yêu cầu chia di sản thừa kế thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.

Đối với trường hợp của bạn: bố mẹ bạn mất năm 1990 đến năm 2017 thì các anh trai bạn mới về yêu cầu chia di sản thừa kế (tức là 27 năm kể từ thời điểm mở thừa kế) do đó hiện nay vẫn trong thời hiệu được yêu cầu chia di sản thừa kế là 500 m2 đất do bố mẹ bạn để lại.

Chính vì thế các anh trai bạn có quyền chia thừa kế thửa đất và có quyền sử dụng đất thừa kế của mình và vẫn được bồi thường khi thu hồi đất.

Thứ hai về bồi thường khi thu hồi đất

Sau khi bố mẹ bạn mất năm 1990 thì bạn quản lý thửa đất của bố mẹ để lại và sau đó bạn đã đăng ký cấp GCN QSDĐ đứng tên vợ chồng bạn. Như vậy trong trường hợp này bạn chỉ được coi là người quản lý di sản thừa kế khi người thừa kế chưa chia thừa kế và việc bạn tự đi xin cấp sổ đỏ cho thửa đất trên như thế là không đúng quy định của pháp luật. 

Chính vì thế khi anh em bạn yêu cầu chia di sản thừa kế thì thửa đất sẽ được chia theo quy định của pháp luật tại Điều 660 Bộ luật dân sự 2015:

“Điều 660. Phân chia di sản theo pháp luật

1. Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.

chưa chia thừa kế

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

2. Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.”

Như vậy

Thửa đất 500 m2 do bố mẹ bạn để lại về nguyên tắc sẽ được chia thừa kế đều cho những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất (bố mẹ, vợ hoặc chồng, con của người chết để lại di sản) tức là 04 anh em của bạn. Do đó, nếu bạn không chứng minh được bạn được các hàng thừa kế tặng cho phần di sản của họ cho bạn thì họ sẽ có quyền được thừa kế và điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ được hưởng tiền bồi thường khi thu hồi đất.

Trên đây là giải đáp về vấn đề: Tranh chấp về bồi thường di sản thừa kế chưa chia thừa kế.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Cấp giấy chứng nhận sau khi giải quyết tranh chấp đất đai

Thủ tục cấp sổ đỏ theo quyết định của Tòa án

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về bồi thường di sản thừa kế chưa chia thừa kế, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn, giải đáp thắc mắc.

luatannam