19006172

Trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hải Phòng

Trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hải Phòng

Trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hải Phòng? Tôi trúng đấu giá quyền sử dụng đất nằm tại Hải Phòng. Nay tôi không biết là tiền đấu giá tôi phải nộp như thế nào? Tôi có thể nộp chậm được không? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn! Trúng đấu giá quyền sử dụng đấtTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn, tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Quyết định 1639/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về thời hạn thanh toán tiền trúng đấu giá:

“Điều 15. Thời hạn, phương thức thanh toán đối với người trúng đấu giá

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá phải nộp 50% giá trị trúng đấu giá; trong 60 ngày tiếp theo, người trúng đấu giá phải nộp số tiền còn lại vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất.”

Như vậy, khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất thì bạn phải thanh toán tiền trúng đấu giá như sau:

+ Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng, bạn phải nộp 50% giá trị trúng đấu giá;

+ Trong 60 ngày tiếp theo, bạn phải nộp số tiền còn lại vào ngân sách.

Vậy tổng thời hạn giải thanh toán tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của bạn là không quá 75 ngày.

Căn cứ Quyết định 1639/2016/QĐ-UBND  của UBND thành phố Hải Phòng không có quy định về việc nộp chậm tiền trúng đấu giá tiền sử dụng. Do đó nếu bạn nộp chậm tiền thì căn cứ theo Khoản 2 Điều 18 Quyết định 1639/2016/QĐ-UBND về hủy quyết định trúng đấu giá quyền sử dụng đất:

“Điều 18. Hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất

1. Việc hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Điều 48 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP. Cơ quan có thẩm quyền quyết định công nhận kết quả đấu giá quy định tại khoản 4 Điều 14 Quy chế này thì quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

2. Hết thời hạn nộp tiền theo kết quả trúng đấu giá mà người trúng đấu giá không nộp đủ số tiền trúng đấu giá hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất thì hủy kết quả trúng đấu giá. Việc trả lại tiền cho người trúng đấu giá lần đầu được thực hiện sau khi đơn vị được giao tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đấu giá lại thành công lô đất; số tiền hoàn trả không được tính lãi suất và phải trừ đi phần chênh lệch giảm (nếu có) và số tiền đặt trước được nộp về ngân sách nhà nước.”

Như vậy:

Nếu hết thời hạn nộp tiền theo kết quả trúng đấu giá mà bạn không nộp đủ số tiền trúng đấu giá thì cơ quan ra quyết định trúng đấu giá có quyền hủy kết quả trúng đấu giá của bạn. Khi đó, việc trả lại tiền cho bạn lần đầu được thực hiện sau khi đơn vị được giao tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đấu giá lại thành công lô đất; số tiền hoàn trả không được tính lãi suất và phải trừ đi phần chênh lệch giảm (nếu có) và số tiền đặt trước được nộp về ngân sách nhà nước.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hải Phòng.

Ngoài ra, bạn có tham khảo thêm một số bài viết như:

Thủ tục hợp thửa đất thổ cư sau khi đấu giá

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đối với đất có được thông qua đấu giá

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hải Phòng bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam