19006172

Trúng đấu giá thì có được ghi nợ tiền sử dụng đất không

Trúng đấu giá thì có được ghi nợ tiền sử dụng đất không

Tôi có tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phi nông nghiệp tại Hải Phòng. Khi đấu giá thì tôi có quyết định trúng đấu giá mảnh đất 900 triệu. Vậy cho tôi hỏi sau bao nhiêu ngày thì tôi phải nộp khoản tiền này? Trường hợp tôi đang có khó khăn thì có được ghi nợ tiền sử dụng đất đó không?Trúng đấu giá thì có được ghi nợ

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn.. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về vấn đề thời hạn nộp tiền trúng đấu giá tại Hải Phòng

Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Quyết định 1639/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về thời hạn thanh toán tiền trúng đấu giá:

“Điều 15. Thời hạn, phương thức thanh toán đối với người trúng đấu giá

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày ký quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá phải nộp 50% giá trị trúng đấu giá; trong 60 ngày tiếp theo, người trúng đấu giá phải nộp số tiền còn lại vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất.”

Như vậy, khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất thì bạn phải thanh toán tiền trúng đấu giá như sau:

+ Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng, bạn phải nộp 50% giá trị trúng đấu giá;

+ Trong 60 ngày tiếp theo, bạn phải nộp số tiền còn lại vào ngân sách.

Vậy tổng thời hạn giải thanh toán tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của bạn là không quá 75 ngày.

Thứ hai, về vấn đề trúng đấu giá thì có được ghi nợ tiền sử dụng đất không

Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về ghi nợ tiền sử dụng đất như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất; được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định này và hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính, có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi nợ số tiền sử dụng đất phải nộp trên Giấy chứng nhận sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư hoặc có đơn xin ghi nợ khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất được trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì được hỗ trợ giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo mức hỗ trợ là 2%/năm của thời hạn trả nợ trước hạn và tính trên số tiền sử dụng đất trả nợ trước hạn.”

Theo quy định trên, hộ gia đình – cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

+ Hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất;

+ Hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định 45/2014/NĐ-CP;

+ Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính;

Như vậy, gia đình bạn trúng đấu giá quyền sử dụng đất và thuộc trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Điều 99 Luật đất đai năm 2013 nên không thuộc trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất.

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề trúng đấu giá thì có được ghi nợ tiền sử dụng đất không, xin vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn đất đai trực tuyến 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

–>Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai

luatannam