Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao sử dụng từ năm 1945

Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao sử dụng từ năm 1945

Gia đình tôi có một mảnh đất đã sử dụng từ năm 1945 và có giấy chứng việc sử dụng đất do chính quyền Pháp thuộc cấp và có ghi tên của cụ tôi trên đó. Và nay gia đình tôi có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận. Nhưng đất của gia đình tôi rất rộng có cả nhà, vườn, ao. Vậy diện tích đất ở của gia đình tôi được xác định như thế nào?Tư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn về: Xác định đất ở đối với trường hợp có vườn, ao đã sử dụng từ những năm 1945; tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại khoản 2, Điều 103, Luật đất đai năm 2013 thì:

“Điều 103. Xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao

2. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó.

Trường hợp trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này chưa xác định rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được công nhận không phải nộp tiền sử dụng đất được xác định bằng không quá 05 lần hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 2 Điều 143 và khoản 4 Điều 144 của Luật này.”

Ngoài ra, căn cứ theo Khoản 3, Điều 24, Nghị định 43/2014/NĐ-CP  thì:

“Điều 24. Xác định diện tích đất ở khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở

3. Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở được hình thành trước ngày 18 tháng 12 năm 1980, người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này mà trong giấy tờ đó chưa xác định rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được công nhận không phải nộp tiền sử dụng đất bằng diện tích thực tế của thửa đất đối với trường hợp diện tích thửa đất nhỏ hơn 05 lần hạn mức giao đất ở, bằng 05 lần hạn mức giao đất ở đối với trường hợp diện tích thửa đất lớn hơn 05 lần hạn mức giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.”

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì có các cách xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 như sau: 

+) Người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật này thì diện tích đất ở được xác định theo giấy tờ đó.

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

+) Trường hợp người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này mà trong giấy tờ đó chưa xác định rõ diện tích đất ở thì diện tích đất ở được công nhận thì diện tích được xác định bằng không quá 05 lần hạn mức giao đất ở quy định tại khoản 2 Điều 143 và khoản 4 Điều 144 của Luật đất đai năm 2013. 

Trong trường hợp này của bạn, bạn có một mảnh đất đã sử dụng từ năm 1945 và có giấy chứng việc sử dụng đất do chính quyền Pháp thuộc cấp và có ghi tên của cụ tôi trên đó. Nhưng bạn không nói rõ là trên giấy chứng nhận cũ đó có xác định diện tích đất ở hay không. Do vậy, bạn hãy căn cứ theo những quy định mà chúng tôi nêu ra để xác định diện tích đất ở.

Trên đây là toàn bộ bài viết tư vấn về vấn đề của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Có được sử dụng đất khi nhà nước đã thu hồi?

Xác định người được bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

Bài liên quan

CÓ THỂ BẠN CHƯA XEM

Tổng đài tư vấn 19006172 trực thuộc công ty luật TNHH Tuệ Minh

Lưu ý: Để buổi làm việc được hiệu quả, quý khách vui lòng gọi điện trước để chúng tôi tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị và thu xếp lịch hẹn.

+ Gửi câu hỏi