19006172

Xác định ranh giới khi một bên chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Xác định ranh giới khi một bên chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tranh chấp về xác định ranh giới đất chưa có giấy chứng nhận? Tôi và ông D có tranh chấp về ranh giới quyền sử dụng đất. Mảnh đất tranh chấp này tôi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2000 với diện tích đất ở 450 m2. Hiện nay ông D tự cắm ranh giới và làm hàng rào trong khi mà hai bên chưa có thỏa thuận và thống nhất ranh đất. Vậy tôi phải làm sao để được xác định ranh giới đất giữa 2 bên.Tư vấn pháp luật đất đai

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề Xác định ranh giới khi một bên chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 175 Bộ luật dân sự năm 2015  quy định về ranh giới đất như sau:

“Điều 175. Ranh giới giữa các bất động sản

1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.”

Như vậy:

Theo quy định này ranh giới đất giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, ranh giới của gia đình bạn và nhà ông D trước tiên sẽ là do bạn và ông D thỏa thuận và thống nhất với nhau; nếu không thỏa thuận được thì xác định theo quyết định của cơ quan nhà nước.

Theo thông tin bạn cung cấp: ranh giới giữa nhà bạn và ông D không còn nữa và ông D tự cắm ranh giới và làm hàng rào trong khi mà hai bên chưa có thỏa thuận và thống nhất ranh đất. Do đó hành vi của ông D là hành vi vi pháp luật hiện hành.

Để đảm bảo quyền lợi của mình thì bạn có thể làm đơn khiếu nại gửi tới Ủy ban nhân dân cấp xã để tiến hành hòa giải và thỏa thuận lại về ranh giới đất giữa gia đình bạn và gia đình ông D.

Xác định ranh giới

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Nếu hòa giải không thành thì gia đình bạn có thể làm đơn khởi kiện gửi tới Tòa án nhân dân cấp huyện yêu cầu giải quyết tranh chấp theo quy định tại Khoản 1 Điều 203 Luật đất đai năm 2013 .

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Xác định ranh giới khi một bên chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết sau:

Xây dựng mốc giới trên ranh giới đất của hộ gia đình

Tranh chấp về xác định mốc ranh giới đất của hai hộ gia đình

Trong quá trình giải quyết nếu còn gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam