19006172

Xây dựng chuồng trại trên đất trồng cây lâu năm có phải đăng ký biến động không

Xây dựng chuồng trại trên đất trồng cây lâu năm có phải đăng ký biến động không

Gia đình tôi có mảnh đất nông nghiệp trồng cây lâu năm. Hiện nay nhà tôi muốn xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà kết hợp trồng cây lâu năm trên mảnh đất này. Cho tôi hỏi khi xây dựng chuồng trại chăn nuôi gà gia đình tôi có phải xin chuyển mục đích sử dụng đất hay làm thủ tục đăng ký biến động đất đai gì không?chuồng trại trên đất trồng cây lâu năm

Luật sư hỗ trợ tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn.. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về vấn đề xây dựng chuồng trại trên đất trồng cây lâu năm có phải xin chuyển mục đích sử dụng đất không

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật đất đai năm 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất :

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.”

Như vậy

Theo quy định nêu trên, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất chăn nuôi không thuộc vào các trường hợp phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Do đó, khi gia đình bạn có xây dựng chuồng trại trên đất trồng cây lâu năm thì gia đình bạn không phải làm thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Thứ hai, về vấn đề xây dựng chuồng trại trên đất trồng cây lâu năm có phải đăng ký biến động không

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT được sửa đổi bổ sung tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT:

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 01 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 11 như sau:

“1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;

c) Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;

d) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

đ) Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.”

Như vậy, theo quy định này trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất chăn nuôi không phải đăng ký biến động đất đai.

Tóm lại, khi bạn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất chăn nuôi lợn thì bạn sẽ không phải xin phép cơ quan nhà nước cũng không bắt buộc phải đăng ký biến động đất đai.

Mọi thắc mắc liên quan  xin vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn đất đai 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

–> Quy định về trình tự thủ tục đăng ký biến động tài sản trên đất

luatannam