19006172

Xây dựng hệ thống nhà trọ trên đất nông nghiệp đang sử dụng

Xây dựng hệ thống nhà trọ trên đất nông nghiệp đang sử dụng

Xây dựng hệ thống nhà trọ trên đất nông nghiệp đang sử dụng? Nhà nước có giao cho bố mẹ tôi 1000 m2 đất, trong đó có 200 m2 đất ở và 800 m2 đất nông nghiệp. Phần đất đó bố mẹ tôi đã được cấp giấy chứng nhận từ năm 2009 và sử dụng ổn định cho đến nay.

Do hiện nay, gần nhà tôi mọc lên hàng loạt khu công nghiệp ( xây dựng trên đất ruộng cũ) nên tôi muốn xây một dãy trọ cho thuê để kiếm thêm thu nhập. Vậy luật sư cho tôi hỏi là bố mẹ tôi có được xây nhà trọ trên đất đấy không và tôi cần phải làm gì để được xây nhà trọ?Hệ thống nhà trọTư vấn pháp luật đất đai:

Về vấn đề xây dựng hệ thống nhà trọ trên đất nông nghiệp đang sử dụng; Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 12 Luật đất đai năm 2013 quy định:

“Điều 12. Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai.

2. Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố.

3. Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích.”

Như vậy, việc bố mẹ bạn xây dựng hệ thống nhà trọ trên phần đất nông nghiệp của gia đình bạn là hành vi vi phạm pháp luật đất đai do sử dụng đất không đúng mục đích được ghi nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Do đó để được xây dựng nhà trọ với mục đất cho thuê thì bạn phải tiến hành xin chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai năm 2013.

Về hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp:

Theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT thì hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:

1. Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

Nơi nộp hồ sơ:  Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 59 Luật đất đai 2013 và điểm b khoản 1 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất là: Phòng tài nguyên và môi trường huyện nhận hồ sơ và trả kết quả.

Hệ thống nhà trọ

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất:

Căn cứ điểm b khoản 1 và khoản 4 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.

Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Xây dựng hệ thống nhà trọ trên đất nông nghiệp đang sử dụng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép

Thời hạn nộp tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam