19006172

Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất đứng tên người khác

Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất đứng tên người khác

Gia đình tôi có mua một mảnh đất của ông A vào năm 1995, việc mua bán này đã có hợp đồng mua bán giữa tôi và ông A. Mảnh đất này có diện tích là 200m2 đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông A được cấp từ năm 1990. Nhưng do khi mua bán xong gia đình tôi chưa có điều kiện sang tên đất. Vậy bây giờ tôi có thể xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất đứng tên người khác được không?Đứng tên người khácTư vấn pháp luật đất đai:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Về vấn đề: Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất đứng tên người khác; Tổng đài xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 100, Luật đất đai 2013 thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính là một trong các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 100, Luật đất đai 2013 thì:

“Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.”

Như vậy, theo quy định của pháp thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các giấy tờ tại Khoản 1, Điều 100, Luật đất đai năm 2013 mà đứng tên người khác, đồng thời kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký các bên liên quan nhưng vẫn chưa thực hiện thủ tục xin chuyển quyền sử dụng đất và đất đó không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp này của bạn, bạn đã mua đất của ông A từ năm 1990 và đất này đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có hợp đồng mua bán mảnh đất này. Do vậy, nếu trong thời gian xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không có tranh chấp thì bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đứng tên người khác

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

Trên đây là toàn bộ bài viết tư vấn về vấn đề của bạn. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số bài viết sau:

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất không vi phạm pháp luật

Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi chỉ có hợp đồng viết tay

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về: Xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất đứng tên người khác; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn.

luatannam