19006172

Xin giao lại đất đã bị Nhà nước thu hồi được quy định như thế nào?

Xin giao lại đất đã bị Nhà nước thu hồi được quy định như thế nào

Gia đình tôi có mảnh đất được Nhà nước giao đất cho để trồng rừng từ năm 1980. Tuy nhiên năm 1990 gia đình tôi chuyển khỏi quê quán để tha phương cầu thực và mảnh đất của gia đình tôi cũng không sử dụng mảnh đất đó nữa. Nay gia đình tôi trở về thì được biết mảnh đất đó của gia đình tôi đã bị thu hồi mất rồi. Vậy gia đình tôi có thể làm đơn để xin giao lại đất đó không?Tư vấn pháp luật đất đaiXin giao lại đất:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề: Xin giao lại đất đã bị Nhà nước thu hồi được quy định như thế nào; Tổng đài tư vấn xin trả lời bạn như sau:

Thứ nhất xác định việc thu hồi đất có đúng theo quy định của pháp luật hay không

Căn cứ quy định tại:

Điểm h Khoản 1 Điều 64 Luật đất đai số 45/2013/QH13 về căn cứ thu hồi đối với đất của gia đình bạn được giao trong trường hợp này:

“Điều 64. Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

1. Các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai bao gồm:

h) Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục.

Như vậy dựa trên những thông tin mà bạn cung cấp, căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành thì mảnh đất trên gia đình bạn đã không đưa vào sử dụng từ năm 1990 đến nay. Do đó việc cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thực hiện việc thu hồi đất là có căn cứ.

Thứ hai gia đình bạn có thể làm đơn xin giao lại mảnh đất đó không

Căn cứ theo quy định tại Điều 52 Luật đất đai năm 2013 về điều kiện được giao đất:

“Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”

Như vậy trong trường hợp này gia đình bạn có thể làm đơn xin giao lại mảnh đất đã bị thu hồi nêu trên. Tuy nhiên việc gia đình bạn có được giao đất hay không phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng đất trong đơn xin giao đất phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Ủy ban nhân dân cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và mảnh đất đó chưa được giao cho chủ thể nào khác sử dụng.

Thứ ba về hồ sơ xin giao đất:

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, hồ sơ xin giao đất khi không thông qua đấu giá gồm các giấy tờ sau:

Xin giao lại đất

Tổng đài tư vấn đất đai trực tuyến 24/7: 19006172

+ Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo thông tư số 30/2014/TT-BTNMT;

+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

+ Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất;

+ Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định giao đất (Mẫu số 02) hoặc dự thảo quyết định cho thuê đất (Mẫu số 03) ban hành kèm theo số Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Có lấy lại được đất bị Nhà nước thu hồi nhưng không sử dụng không?

Có được sử dụng đất khi nhà nước đã thu hồi?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về xin giao lại đất đã bị Nhà nước thu hồi; bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn tư vấn.

luatannam